Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-1990 ]

ΠΟΛ.1147/27.6.1990 Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

(Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1147/27.6.1990 Επιβολή τέλους σε εισοδήματα Α' Πηγής στους δήμους Νάουσας, Σκιάθου κ.α.

Εγκ. 1047221/2939/0014/Πολ. 1147/27.6.1990

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1069/1980 επιβάλλεται, υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που ιδρύονται βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού, ειδικό τέλος 3% στα ακαθάριστα εισοδήματα από οικοδομές, που βρίσκονται στις περιοχές αρμοδιότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Το τέλος αυτό επιβάλλεται για μια δεκαετία, που αρχίζει από το επόμενο έτος της σύστασης της επιχείρησης.

2. Με τα Προεδρικά Διατάγματα 130/16.2.1989 (ΦΕΚ 63/3.3.1989 τ. Α'), 235/25.4.89 (ΦΕΚ 111/3.5.1989 τ. Α'), 464/31.8.1989 (ΦΕΚ 202/15.9.1989 τ. Α') και 526/4.10.89 (ΦΕΚ 222/6.10.1989 τ. Α'), εγκρίθηκαν αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων Νάουσας, Σκιάθου, Αιγίου και Τυρνάβου, με τις οποίες συστάθηκαν μέσα στο 1989 επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με τις επωνυμίες: "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Νάουσας", "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκιάθου", "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Αιγίου του νομού Αχαΐας" και  "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τυρνάβου".

Περιοχή αρμοδιότητας των Επιχειρήσεων αυτών, όπως ορίζεται στις πιο πάνω αποφάσεις, είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου στον οποίο ανήκουν.

3. Ενόψη των ανωτέρω, στα εισοδήματα από οικοδομές, που βρίσκονται στις διοικητικές περιφέρειες των Δήμων Νάουσας, Σκιάθου, Αιγίου και Τυρνάβου, επιβάλλεται, από το οικονομικό έτος 1991 (εισοδήματα 1.1 - 31.12.90), μέχρι και το οικονομικό έτος 2000 (εισοδ. 1.1 -31.12.1999) ειδικό τέλος 3% υπέρ των εν λόγω επιχειρήσεων.

4. Στα ακαθάριστα εισοδήματα από οικοδομές των προαναφερόμενων περιφερειών, θα υπολογίζετε από το οικονομικό έτος 1991 (εισοδήματα 1.1 - 31.12.1990) και ειδικό τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης 3%, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει με τη Τ. 3853/1258/εγκ. 30/24/22.12.1980 διαταγή.

5. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση του ειδικού τέλους ύδρευσης - αποχέτευσης θα γίνεται για όλες τις δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 (χωρίς διαχωρισμό), τα δε ποσά που εισπράττονται θα εισάγονται σε κοινό λογαριασμό και θα κατανέμονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, σε όλες τις δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις με βάση τον πραγματικό πληθυσμό των δήμων και κοινοτήτων που μετέχουν σ' αυτές, όπως τούτος εμφανίζεται στους πίνακες της τελευταίας απογραφής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο