Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-1990 ]

ΠΟΛ.1145/26.6.1990 Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

(Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 1145 Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

1034002/430Β/0013 Πολ. 1145/26.6.90

Στατιστικά στοιχεία

1. Με την αριθ. πρωτ. 1049476/770/0013/20.4.1989 (Πολ. 1115) εγκύκλιο διαταγή μας, σας τονίσαμε την ανάγκη ενημέρωσης της Διεύθυνσής μας, με την υποβολή μηνιαίου στατιστικού δελτίου κίνησης υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα σ' αυτή. Ειδικότερα, με την εγκύκλιο αυτή ορίζεται ότι, στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, πρέπει να μας υποβάλλετε: α) δελτίο κίνησης υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής (σχετικό υπόδειγμα καθιερώθηκε με την αριθ. Μ. 107/1/10.1.1983 διαταγή μας) και β) πίνακα στοιχείων από τις μεταβιβάσεις ακινήτων με προκαθορισμένες τιμές (αντικειμενικές κατά το σχετικό υπόδειγμα).

2. Ήδη, σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου μας και προς το σκοπό ενίσχυσης της προσπάθειας η οποία καταβάλλεται για την εφαρμογή μιας πιο αποτελεσματικής πολεοδομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, παρακαλούμε απόσπασμα  του κατά τα άνω με στοιχεία (α) μηνιαίου στατιστικού δελτίου κοινοποιείτε στο εξής και για το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους 1990, στο γραφείο του κ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Αμαλιάδος 17, Λ. Ριανκούρ 17, 11523 Αμπελόκηποι Αθήνα).

Διευκρινίζεται ότι ως απόσπασμα λογίζεται ο πίνακας ΙΙ (Ανάλυση δηλώσεων που έχουν επιδοθεί μέσα στο μήνα) του πιο πάνω (στοιχείου) δελτίου κίνησης υποθέσεων φόρου μεταβίβασης κλπ.

3. Θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε την υποχρέωση της εμπρόθεσμης υποβολής των κατά τα άνω στατιστικών στοιχείων, τα οποία μας είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της απόδοσης της φορολογίας κεφαλαίου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο