Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-1990 ]

ΠΟΛ.1143/22.6.1990 Μετατίθεται για ένα μήνα η χρησιμοποίηση ταμιακών μηχανών από ορισμένους επιτηδευματίες

(Μετατίθεται για ένα μήνα η χρησιμοποίηση ταμιακών μηχανών από ορισμένους επιτηδευματίες )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ. 1143/22.6.90 Μετατίθεται για ένα μήνα η χρησιμοποίηση ταμιακών μηχανών από ορισμένους επιτηδευματίες

Υ.Α. 1046050/435/0015/Πολ. 1143/22.6.90

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α 222).

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων η' και θ' του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977 - ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύουν:

3. Τις διατάξεις των αποφάσεών μας 1128942/987/Πολ. 1284/29.12.1989 (ΦΕΚ Β 38) και 1029133/284/Πολ. 1088/19.4.1990 (ΦΕΚ Β 304), με τις οποίες καθιερώνεται η υποχρεωτική χρησιμοποίηση των φορολογικών ταμιακών μηχανών του ν. 1809/1988 σταδιακά από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

4. Ότι οι ποσότητες των εγκεκριμένων φορολογικών ταμιακών μηχανών που παράγονται σήμερα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των επιτηδευματιών που η υποχρέωση για τη χρησιμοποίησή τους αρχίζει την 1η Ιουλίου 1990, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 της απόφασης 1128942/987/Πολ. 1284/89, καθώς και το γεγονός ότι πολύ σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή και άλλων τύπων φορολογικών ταμιακών μηχανών με αποτέλεσμα να δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν, μεταξύ περισσότερων τύπων μηχανών, εκείνο τον τύπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε από την 1η Ιουλίου 1990, στην 1η Αυγούστου 1990 την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένης φορολογικής ταμιακής μηχανής από τις κατηγορίες των επιτηδευματιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 της απόφασης 1128942/1987/Πολ. 1284/1989 και ασκούν τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που ορίζονται στις ίδιες παραγράφους. Μέχρι τη νέα ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης οι επιτηδευματίες αυτοί θα εξακολουθήσουν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τον τρόπο που τις εκδίδουν σήμερα, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα αγοράς και χρησιμοποίησης φορολογικής μηχανής και πριν από την πιο πάνω νέα ημερομηνία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο