Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-1990 ]

ΠΟΛ.1142/21.6.1990 Τα εκποιούμενα είδη των αμερικανικών βάσεων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ

(Τα εκποιούμενα είδη των αμερικανικών βάσεων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1142/21.6.90 Τα εκποιούμενα είδη των αμερικανικών βάσεων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ

Εγκ. 1046687/475/168/0014/Πολ. 1142/21.6.90

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την αριθμ. 47/30.1.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του υπουργείου μας που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, οι αμερικανικές βάσεις δεν αποτελούν υποκείμενο του ΦΠΑ διότι δεν πληρούν την υπό του Ν. 1642/86 προϋπόθεση δηλ. δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επομένως η πώληση από τις "βάσεις" διαφόρων αγαθών που ανήκουν σ' αυτές δεν υπόκειται καταρχήν σε ΦΠΑ. Το καθεστώς όμως που ισχύει με την Π.Υ.Σ. 728/1950, η οποία αναφέρεται στη δασμολόγηση των ειδών που πωλούνται στην Ελλάδα από τις "βάσεις" και η οποία εφαρμόζεται πριν από την εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα εξακολουθεί να ισχύει και μετά.

Επομένως, σε περίπτωση εκποίησης αγαθών από τις αμερικανικές βάσεις, τα οποία είχαν εισαχθεί απ' αυτές πριν την εκποίησή τους με προσωρινή ατέλεια, δεδομένου ότι οι "βάσεις" δικαιούνται ατέλειας από δασμούς και φόρους και επειδή ο ΦΠΑ είναι φόρος επιρριπτόμενος πρέπει κατά την πώληση των αγαθών αυτών ο αγοραστής να καταβάλλει στο Δημόσιο το ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία της εκποίησης των αγαθών με έκτακτη προσωρινή δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οι βάσεις εκποιούν αγαθά τα οποία είχαν αγοράσει στο εσωτερικό της χώρας, για τα οποία δεν είχε καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ λόγω της απαλλαγής που ισχύει βάσει της Π. 3530/1450/Πολ. 164/21.5.88 ΑΥΟ.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο