Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-1990 ]

ΠΟΛ.1130/12.6.1990 Τύπος και περιεχόμενο εντύπου υποβαλλομένου για την ύδρευση οικοδομών

(Τύπος και περιεχόμενο εντύπου υποβαλλομένου για την ύδρευση οικοδομών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1130/12.6.90  Τύπος και περιεχόμενο εντύπου υποβαλλομένου για την ύδρευση οικοδομών

Υ.Α. 1043460/3405/0009Α/ Πολ. 1130/12.6.90

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου εκτέλεσης υδραυλικών εγκαταστάσεων και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως αυτού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 14 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1 Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου που θα υποβάλλεται για την ύδρευση των οικοδομών καθώς και τη διαδικασία υποβολής και αξιοποιήσεως αυτών, ως ακολούθως.

Το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, που υποβάλλεται στις εταιρίες ύδρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Ν. 1882/1990, από όσους ζητούν την παροχή νερού, θα περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του επιτηδευματία που εκτέλεσε τις υδραυλικές εργασίες, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που φορολογείται ο υδραυλικός, τα στοιχεία της οικοδομής, περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν και το ποσό που καταβλήθηκε για τις εργασίες που έγιναν, όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο έντυπο Ε 283.

2. Οι εταιρίες υδάτων θα παραλαμβάνουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, με την υπογραφή της σύμβασης ύδρευσης, θα ελέγχουν την ορθότητα αυτού και θα προβαίνουν στη θεώρησή του.

3. Οι εταιρίες υδάτων δεν θα εγκρίνουν την παροχή νερού στους ιδιοκτήτες που δεν θα υποβάλλουν το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο, ή δεν είναι ορθά συμπληρωμένο.

4. Τα μηχανογραφικά έντυπα, που παραλαμβάνουν οι εταιρίες υδάτων κάθε τρίμηνο, θα αποστέλλονται από αυτές κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο, στις αρμόδιες για τη φορολογία κάθε υδραυλικού Δ.Ο.Υ.

5. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο