Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-1990 ]

ΠΟΛ.1128/11.6.1990 Συγκέντρωση στοιχείων δηλώσεων και ελέγχου ΦΠΑ

(Συγκέντρωση στοιχείων δηλώσεων και ελέγχου ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1128/11.6.90 Συγκέντρωση στοιχείων δηλώσεων και ελέγχου ΦΠΑ

Εγκ. 1042098/3279/0009

Όπως είναι γνωστό, ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι η κυριοτέρα φορολογία στην οποία βασικά στηρίζονται τα έσοδα του Κράτους.

Η παρακολούθηση της φορολογίας αυτής δεν μπορεί να γίνει με το χρονοβόρο χειρογραφικό σύστημα και πρέπει η όλη διαδικασία να στηριχθεί σε Μηχανογραφικό σύστημα.

Προκειμένου να μελετηθεί η εφαρμογή ειδικού Μηχανογραφικού συστήματος για το ΦΠΑ καθίσταται απαραίτητο να έχουμε κατ' αρχήν ορισμένα βασικά στοιχεία.

Κατόπιν τούτου σας στέλνουμε ΠΙΝΑΚΑ και παρακαλούμε αφού συμπληρωθούν οι ενδείξεις αυτού με προσοχή να σταλεί στην Διεύθυνση Ελέγχων μέχρι τέλους Ιουλίου 1990.

Οι ενδείξεις του ΠΙΝΑΚΑ αυτού θα συμπληρωθούν με βάση τα τηρούμενα βιβλία και νομίζουμε ότι δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία.

Επισημαίνεται ότι στην ένδειξη ως έσοδα από ΦΠΑ που έχουν βεβαιωθεί θα γραφεί ο μήνας που έχει καταχωρηθεί στην αναφορά βεβαιώσεως και εκπτώσεως.

Σ.Σ. Η δημοσίευση του πίνακα παραλείπεται.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο