Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-1990 ]

ΠΟΛ.1127/7.6.1990 Καθορισμός του τύπου των καταστάσεων και του περιεχομένου αυτών που θα υποβάλλονται από επιχειρήσεις που παραχωρούν αίθουσες, παρέχουν εξυπηρετήσεις ή αναλαμβάνουν διασμούς για εκδηλώσεις.

(Καθορισμός του τύπου των καταστάσεων και του περιεχομένου αυτών που θα υποβάλλονται από επιχειρήσεις που παραχωρούν αίθουσες, παρέχουν εξυπηρετήσεις ή αναλαμβάνουν διασμούς για εκδηλώσεις.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1127/7.6.90 Καθορισμός του τύπου των καταστάσεων και του περιεχομένου αυτών που θα υποβάλλονται από επιχειρήσεις που παραχωρούν αίθουσες, παρέχουν εξυπηρετήσεις ή αναλαμβάνουν εφοδιασμούς για εκδηλώσεις.

Υ.Α. 1042245/3284/0009Α/Πολ. 1127/7.6.90

Έχοντες υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 14 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.

β) Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των καταστάσεων που θα υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που παραχωρούν αίθουσες για εκδηλώσεις ή αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση ή εφοδιασμό για την πραγματοποίηση κοσμικών συγκεντρώσεων ή δεξιώσεων για εκδηλώσεις ως εξής:

1. Η κατάσταση με την οποία κάθε χρόνο θα δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για κάθε περίπτωση χωριστά, η παραχώρηση της αίθουσας ή η εξυπηρέτηση ή ο εφοδιασμός, προκειμένου για κοσμικές συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις, θα φέρει τα στοιχεία:

α) της επιχείρησης, ήτοι ονοματεπώνυμο ή τίτλο, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση, αριθμό φορολογικού Μητρώου.

β) του πελάτη στον οποίο παραχωρήθηκε η αίθουσα ή έγινε η εξυπηρέτηση ή ο εφοδιασμός, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε η αίθουσα, έγινε η εξυπηρέτηση ή ο εφοδιασμός, ποσό που καταβλήθηκε.

2. Η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται μόνο όταν παραχωρείται αίθουσα, παρέχεται εξυπηρέτηση ή γίνεται εφοδιασμός σε φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες, επιχειρήσεις και γενικά σε όσους έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και όχι όταν η αίθουσα παραχωρείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, οργανισμούς, σχολικές επιτροπές, συλλόγους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο