Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-1990 ]

ΠΟΛ.1124/6.6.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης απόδοσης ορισμένων παρακρατούμενων φόρων

(Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης απόδοσης ορισμένων παρακρατούμενων φόρων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1124/6.6.1990 Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης απόδοσης ορισμένων παρακρατούμενων φόρων

ΥΑ 1041237/747/Α0012/Πολ. 1124/6.6.90

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγρ. 19, 37α, 44 και 48 του ν.δ. 3323/1955.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Β.Δ. 757/1969.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως οι δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα υποβάλλονται σε ενιαίο έντυπο, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Το έντυπο αυτό είναι χημικό αυτογραφικό και εκδίδεται σε τρία αντίτυπα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο