Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1990 ]

ΠΟΛ.1121/23.5.1990 Δεν εκδίδεται νέο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ίδιας έκτασης

(Δεν εκδίδεται νέο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ίδιας έκτασης )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

 ΠΟΛ. 1121/23.5.90 Δεν εκδίδεται νέο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ίδιας έκτασης

Εγκ. 1027583/2201/Β0010/Πολ. 1121/23.5.90

Σας κοινοποιούμε την 287/4.4.1990 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας, που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν είναι αναγκαία η έκδοση νέου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του επιχειρούντος επανακατάληψη της ιδίας εκτάσεως, η οποία (έκδοση) οπωσδήποτε αντενδείκνυται, αφού είναι ενδεχόμενο ανακοπή κατά του νέου πρωτοκόλλου να ευδοκιμήσει, εάν δε εκδοθεί τυχόν εσφαλμένα νέο πρωτόκολλο, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ του αρχικού, η οποία είναι απεριόριστος, εφόσον βεβαίως δεν έχουν αποφανθεί ακόμη τα Δικαστήρια κατά την τακτική διαδικασίαν (κατόπιν ασκήσεως αγωγής) περί του δικαιώματος κυριότητας και νομής του επιδίκου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο