Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-1990 ]

ΠΟΛ.1113/15.5.1990 Απώλεια βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Σ. διαφόρων επιτηδευματιών

(Απώλεια βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Σ. διαφόρων επιτηδευματιών )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ. 1113/15.5.1990 Απώλεια βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Σ. διαφόρων επιτηδευματιών

Εγκ. 1036491/2755/0009Α΄/Πολ 1113/15.5.1990

Επειδή οι δηλώσεις απώλειας βιβλίων ή στοιχείων του ΚΦΣ, των επιτηδευματιών που προαναφέρθηκαν, μπορεί να μην είναι εικονικές, οπότε πιθανολογείται να ανευρεθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για απόκρυψη εσόδων παρακαλούμε να τεθεί η παρούσα υπόψη των υπαλλήλων που ενεργούν φορολογικούς ελέγχους, ώστε σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή τους τα βιβλία και στοιχεία να κατάσχονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ΚΦΣ (ΠΔ 99/77) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 356/86 και να αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ για τις παραπέρα ενέργειες και στη Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Α΄ καταστάσεις με τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων που έκαναν χρήση αυτών των στοιχείων.

Σ.Σ. Στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται 107 ονόματα επιτηδευματιών που απώλεσαν βιβλία και στοιχεία του ΚΦΣ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο