Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-1990 ]

ΠΟΛ.1088/19.4.1990 Υποχρεωτική χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988

(Υποχρεωτική χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ.  1088/ 19.4.90 Υποχρεωτική χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988

Αποφ. Υπ. Οικ. 1029133/19.4.90 Πολ. 1088

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α),

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων η', θ' και ιγ' του άρθρου 49 του Κ.Φ.Σ. (π.δ. 99/1977 - ΦΕΚ 34 Α),

3. Τις διατάξεις της απόφασής μας 1128942/987/Πολ. 1284/1989 (ΦΕΚ 931 Β), με τις οποίες καθιερώνεται η υποχρεωτική χρησιμοποίηση των φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 σταδιακά, από 1ης Μαΐου, 1ης Ιουλίου και 1ης Νοεμβρίου 1990, από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

4. Το γεγονός ότι οι ποσότητες των φορολογικών μηχανών, που έχουν παραχθεί μέχρι σήμερα και εξακολουθούν να παράγονται από τους κατασκευαστές των εγκεκριμένων τύπων, μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των υπόχρεων επιτηδευματιών κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες (1/5/1990, 1/7/1990 και 1/11/1990) και επειδή δεν αντιμετωπίζεται περίπτωση μετάθεσης των ημερομηνιών αυτών.

Αποφασίζουμε

1. Όσοι από τους επιτηδευματίες, που αναφέρονται στην απόφασή μας 1128942/987/Πολ. 1284/1989 και ασκούν τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που ορίζονται με την ίδια απόφαση, δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988, λόγω μη ύπαρξης στην αγορά μέχρι την ημερομηνία της έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των μηχανών αυτών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, πρέπει κατά την ημερομηνία αυτή (έναρξη της υποχρέωσής τους) να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή τον εγκεκριμένο τύπο της μηχανής που επιθυμούν για να αποφύγουν τις συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο για τη μη έγκαιρη συμμόρφωσή τους.

Η παραγγελία της μηχανής αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλότυπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος της μηχανής και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής υποχρέωσης για κάθε επιτηδευματία.

Μέχρι την παράδοση της μηχανής, από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τον τρόπο που τις εξέδιδε πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσής του για τη χρησιμοποίηση της φορολογικής μηχανής.

Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, το πρώτο αντίτυπο του οποίου παραδίδει στον αγοραστή επιτηδευματία, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεσή του φορολογικές μηχανές για πώληση. Για την εκτέλεση των παραγγελιών αυτών ακολουθείται υποχρεωτικά η σειρά της λήψεώς τους.

2. Η παράγραφος 4 της απόφασής μας 1128942/987/Πολ. 1284/1989 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

"4. Από 1ης Νοεμβρίου 1990 υποχρεώνονται οι επιτηδευματίες που ασκούν δραστηριότητα στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καβάλας και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την άσκηση των επαγγελμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 της απόφασης αυτής, καθώς και οι επιτηδευματίες που ασκούν δραστηριότητα στις περιοχές της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την πώληση λιανικώς ή κυρίως λιανικώς: α) ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ετοίμων ενδυμάτων και εσωρούχων γενικά, β) καλλυντικών, εφόσον τα είδη αυτά αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του επιτηδευματία, και γ) λουλουδιών και φυτών".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο