Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-1990 ]

ΠΟΛ.1060/21.3.1990 Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων γενικά

(Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων γενικά )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1060/21.3.90  Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων γενικά

Υπ. Οικ. 1023062/21.3.90, Πολ. 1060

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Μετά την ενοποίηση των Οικονομικών Εφοριών και των Δημοσίων Ταμείων σε ενιαία υπηρεσία με την ονομασία "Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία" (Δ.Ο.Υ.) για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων εν γένει (συμβάσεων, συναλλαγματικών κλπ) τόσο των εμπρόθεσμων, όσο και των εκπρόθεσμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται σε όλες τις Δ.Ο.Υ. πλην των Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου, Πληρωμών και Νοσηλείων. Ειδικά, στις Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων, Ενσήμων, Δικαστικών Εισπράξεων και στα Τοπικά Γραφεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται, αλλά μόνο για τη χαρτοσήμανση των εμπροθέσμως προσαγόμενων απ' αυτούς εγγράφων.

2. Εξαιρετικά, για τις συναλλαγές, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και για τις οποίες το οφειλόμενο επ' αυτών τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ως άνω Κώδικα, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χαρτοσήμανση των σχετικών εγγράφων είναι η Δ.Ο.Υ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο εκδότης των στοιχείων.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο