Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-1990 ]

ΠΟΛ.1096/26.4.1990 Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων

(Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1096/26.4.90 Έξοδα κινήσεως φοροτεχνικών υπαλλήλων

Εγκ. 1030928/10464/0002/ΠΟΛ.1096/26.4.1990

Σας κοινοποιούμε την αρ. 12023336/2746/0022/2.4.1990 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων, της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 1882/1990.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

1. Υπάλληλοι που ήταν αποσπασμένοι σε υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών, με τις διατάξεις του αρθρ. 25 του ν. 1586/86 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στις ίδιες υπηρεσίες μεταγενέστερα από την 1/7/88 δικαιούνται την αποζημίωση για όλο το χρονικό διάστημα.

2. Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν ή με τις διατάξεις του άρθρ. 25 του ν. 1586/1986, ή με το άρθρ. 20 του ν. 1735/87, θα λάβουν τα έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης μετάταξής τους μέχρι 23/3/90.

3. Υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που ήταν αποσπασμένοι στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης, δεδομένου ότι κατά τη ρητή διάταξη του νόμου, τα έξοδα κίνησης παρέχονται μόνο σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους.

4. Για τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους που κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/88-23/3/90 έχουν λάβει έξοδα κίνησης του άρθρου 13 του ν. 1810/1988, η εκκαθάριση θα γίνει ως εξής:

α) Όσοι έλαβαν έξοδα κίνησης μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα (1/7/88-23/3/90), ίσον προς το ποσόν των 103.834 δρχ. ή περισσότερα, δεν λαμβάνουν κανένα ποσό.

β) Όσοι φοροτεχνικοί υπάλληλοι έλαβαν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1/7/88-23/3/90) έξοδα κίνησης, ίσον προς 51.917 δρχ., δηλαδή το ποσό της α' δόσης δεν λαμβάνουν αποζημίωση για α' δόση.

γ) Αντίθετα, όσοι φοροτεχνικοί υπάλληλοι έλαβαν έξοδα κίνησης μικρότερου ποσού από το ποσό της α' δόσης, θα λάβουν την 1 Μαΐου 1990 τη διαφορά. Όσοι όμως έλαβαν περισσότερα από το ποσό της α' δόσης, θα λάβουν την 1η Σεπτεμβρίου 1990 τη διαφορά, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ημέρες απουσίας.

5. Δεν δικαιούνται τα έξοδα κίνησης όσοι από τους υπαλλήλους απείχαν από τα καθήκοντά τους και συγκεκριμένα:

α) Για το χρονικό διάστημα από 1/7/88 μέχρι 23/3/90 με αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης και λοχείας, άδεια λόγω επιμόρφωσης στο εξωτερικό ή υπηρετούν στο εξωτερικό, άδεια άνευ αποδοχών και γονική άδεια.

β) Όσοι απουσίασαν αυθαίρετα από την υπηρεσία ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή λόγω πειθαρχικού ή ποινικού αδικήματος.

γ) Για το έτος 1989 όσοι απουσίασαν λόγω κανονικής άδειας και για χρονικό διάστημα μέχρι 22 ημέρες.

6. Των εξόδων κίνησης δικαιούνται: α) οι δακτυλογράφοι του προσωρινού κλάδου ΔΕ2 Δημοσιονομικών που ανήκαν από 1/1/1989 στη Δ/νση Διοικητικού (Δ.1η) και μέχρι την έναρξη ισχύος του Πρ. Δ/τος 79/1990 (ΦΕΚ 37/Α/21.3.1990) και β) όσοι από τους υπαλλήλους δεν έκαναν χρήση κανονικής άδειας για το έτος 1989 αλλά έλαβαν αποζημίωση για το λόγο αυτόν.

7. Η εκκαθάριση θα γίνει από τους εκκαθαριστές των υπηρεσιακών μονάδων, με ειδική χειρόγραφη μισθολογική κατάσταση.

8. Τέλος, και προκειμένου να καταβληθούν άμεσα στους δικαιούχους τα έξοδα κίνησης, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρης εκκαθάριση θα γίνει με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο