Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-1990 ]

ΠΟΛ.1051/5.3.1990 Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται από ΦΠΑ

(Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται από ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1051/5.3.90    Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται από ΦΠΑ

Υ.Α. 1018411/927/0014/Πολ. 1051/5.3.90

"Έχοντας υπόψη κλπ. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή τον πάγιο εξοπλισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Άρθρο 2

Για την απαλλαγή του προηγουμένου άρθρου, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του συντάσσει και υποβάλλει κατά προμηθευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες, κατάσταση εις διπλούν στον αρμόδιο για τη φορολογία του ΦΠΑ προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για την αγορά των αναγκαίων αγαθών ή τη λήψη των υπηρεσιών, για την οριστικοποίηση της οποίας στη συνέχεια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Π. 1497/629/Πολ. 98/19.2.1988 απόφασής μας.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο".

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο