Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2001 ]

1037214/689/Α0012/7.5.2001 Ωφέλεια σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο

(Ωφέλεια σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 07 Μαίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1037214/689/Α0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Θέμα :Ωφέλεια σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας επιχείρησης και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο νέας επιχείρησης με το ίδιο αντικείμενο


Σε απάντηση του υπΆ αριθ. 6209/26.3.2001 εγγράφου σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββΆ της περ. αΆ της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. βΆ της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30%, μεταξύ άλλων και το κέρδος ή ωφέλεια που προκύπτει από παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

3. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζΆ της παρ. 3 του άρθρου 28 του v.2238/1994 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοίκηση, σε περίπτωση που επιχείρηση κάνει έναρξη εργασιών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι (6) μηνών, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με αυτό που είχε άλλη επιχείρηση που λειτουργούσε στο χώρο αυτό και η οποία διέκοψε τις εργασίες της, τότε, καταρχάς πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της φορολογίας, τυχόν υπεραξίας από την έμμεση αυτή μεταβίβαση.

5. Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, εφόσον η επιχείρηση που ασκούσε το ίδιο επάγγελμα προηγουμένως στο χώρο αυτό δεν διέκοψε τις εργασίες της, αλλά τις μετέφερε αλλού, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περ. αΆ της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994.

6. Αντίθετα, θα πρέπει να εξετασθεί η εφαρμογή των διατάξεων της περ. βΆ της παρ. 1 του άρθρου 13 του v.2238/1994, εξεταζόμενου αν είχε λήξει ή όχι μισθωτική σχέση της προηγούμενης επιχείρησης με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εφόσον είχε λήξει, αν υπήρχε σχετικό δικαίωμα ανανέωσής της από την απερχόμενη επιχείρηση. Ακόμη θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. γΆ της παρ. 3 του άρθρου 28 του v.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο