Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1987 ]

ΠΟΛ.371/29.12.1987 Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση Eξωλογιστικού προσδιορισμού.

(Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση Eξωλογιστικού προσδιορισμού. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Υ.Ο. Ε.16382/ΠΟΛ.371/29.12.1987

Καθορισμός των συντελεστών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού. - (Β' 749).

Εχοντας υποψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του Ν.Δ. 3323/1955.
3. Την απο 6.10.1987 έκθεση της επιρροής, που συστάθηκε με την αριθ. Δ. 2072/289/21.4.1987 απόφασή μας, για τον καθορισμό συντελεστών καθαρών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών και το αριθ. Α. 14744/20/11.12.1987 έγγραφο της Επιτροπής.
4. Τα υπομνήματα των επαγγελματικών οργανώσεων καθώς και όσα αναπτύχθηκαν και προφορικά απο τους εκπροσώπους των, τις ιδιομορφίες κάθε επαγγέλματος και τις σημερινές πραγματικές οικονομικές συνθήκες και
5. Την άποψη των επαγγελματικών οργανώσεων των μηχανικών (αρχιτεκτόνων, πολ. μηχανικών κλπ) για καθιέρωση μοναδικού συντελεστή, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού, κατά κατηγορία εργασίας των μηχανικών. Αποφασιζουμε:


1. Καθορίζουμε τους συντελεστές υπολογισμού των καθαρών αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών, σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού τους, όπως στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


Επάγγελμα Συντελεστής (%)
-----------------------------------------------------------------
Ιατροί γενικά:
-----------------------------------------------------------------
- Προσωπική εργασία 55
- Με βοηθητικό προσωπικό 50

Οδοντίατροι
-----------------------------------------------------------------
- Προσωπική εργασία 50
- Με βοηθητικό προσωπικό 45

Κτηνίατροι 50
-----------------------------------------------------------------
Δικηγόροι 50
-----------------------------------------------------------------
Συμβολαιογράφοι 50
-----------------------------------------------------------------
Αμισθοι υποθηκοφύλακες 50
-----------------------------------------------------------------
Δικαστικοί Επιμελητές 50
-----------------------------------------------------------------
Μηχανικοί όλων των κλάδων, ανάλογα με
την κατηγορία του έργου (Μελέτη - Επίβλεψη):
-----------------------------------------------------------------
- Κτηριακά 30
- Χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά,
υδραυλικά, διοίκηση έργου 14
- Ηλεκτρομηχανολογικά 18
- Τοπογραφικά 10
- Μηχανικοί που εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής
Υπηρεσιών για τις αμοιβές που λαμβάνουν απο
οργανωμένα γραφεία, στα οποία προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους συστηματικά 50

Χημικοί 50
-----------------------------------------------------------------
Καθηγητές 55
-----------------------------------------------------------------
Ηθοποιοί 40
-----------------------------------------------------------------
Καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή χαράκτες ή
σκιτσογράφοι 45
-----------------------------------------------------------------
Μουσουργοί, συνθέτες, ενορχηστρωτές, στιχουργοί
και συγγραφείς 45
-----------------------------------------------------------------
Χορογράφοι 45
-----------------------------------------------------------------
Οικονομολόγοι, ερευνητές, φορολογικοί σύμβουλοι 50
-----------------------------------------------------------------
Ιδιοκτητες ή διευθυντες φορολογικου ή λογιστικού
γραφείου
-----------------------------------------------------------------

- Προσωπική εργασία 55
- Οργανωμένα γραφεία 50
-----------------------------------------------------------------
Δασολόγοι 15
-----------------------------------------------------------------
Ξεναγοί 55
-----------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση που εκείνος που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα δεν τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζονται απο τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αν και έχει σχετική υποχρέωση, ή αυτά που τηρεί κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή, οι πιο πάνω συντελεστές καθαρών αμοιβών προσαυξάνοντα, κατά 40%, προκειμένου να εξευρεθούν οι καθαρές αμοιβές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού
εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3323/1955.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο