Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-2002 ]

ΠΟΛ.1213/16.8.2002 Διόρθωση σφάλματος κοινής απόφασης, 245770/16-5-02 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας.

(Διόρθωση σφάλματος κοινής απόφασης, 245770/16-5-02 των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1067884/1278 Τ.& Ε.Φ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Α. Δασκαλάκη
Τηλέφωνο: 010/3642922

ΠΟΛ.:1213

ΘΕΜΑ: Διόρθωση σφάλματος κοινής απόφασης, 245770/16-5-02 των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών και Γεωργίας.

Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 1050700/976/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ 1178/13-6-2002 κοινοποιήσαμε την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Γεωργίας 245770/16-5-02 (ΦΕΚ 663/Β/28-5-2002) «Τρόπος και διαδικασία διαγραφής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ προσαυξήσεων και προστίμου οφειλομένων από κτηνοτρόφους χοιροτρόφους και παραγωγούς θερμοκηπιακών εκμεταλλεύσεων που η παραγωγή τους αναπτύσσεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον».

Στο τίτλο της ανωτέρω απόφασης είχε γραφεί λανθασμένα η λέξη «κτηνοτρόφους» αντί της ορθής
λέξης «πτηνοτρόφους».
Το ανωτέρω σφάλμα διορθώθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΒΆ 867/10-7-2002.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο