Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2002 ]

ΠΟΛ.1236/11.10.2002 Ρύθμιση υποχρεώσεων ΚΤΕΛ ως προς το Φ.Π.Α. και τη Φορολογία Εισοδήματος

(Ρύθμιση υποχρεώσεων ΚΤΕΛ ως προς το Φ.Π.Α. και τη Φορολογία Εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1082526/1640/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1236

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση υποχρεώσεων ΚΤΕΛ ως προς το Φ.Π.Α. και τη Φορολογία Εισοδήματος. (Υπ.Οικ.1082526/)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221Α') σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και σας παρέχουμε διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου και άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου, ορίζεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) στα ποσά, που παρακρατήθηκαν, πέραν του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%), που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 102/1973, όπως ισχύει και της Α/7710/198/3-6-1997 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν αποτέλεσαν διανεμόμενο μέρισμα των Κ.Τ.Ε.Λ.

Το οφειλόμενο ποσό φόρου καταβάλλεται με δήλωση που υποβάλλεται από τα ΚΤΕΛ στη Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του ΚΤΕΛ μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου (24-9-2002) χωρίς την επιβολή πρόσθετου Φόρου ή προστίμου. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα ποσά αυτά των δικαιούχων εκμεταλλευτών λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, οι οποίοι θα τα δηλώσουν στο οικονομικό έτος 2003 ως εισοδήματα που φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου, προκειμένου για τα ποσά των εισφορών που παρακρατήθηκαν (και δεν διανεμήθηκαν στους ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕΛ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου), πέραν του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 102/1973, όπως ισχύει και της Α/7710/198/3-6-1997 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και κατά συνέπεια δεν αποτέλεσαν διανεμόμενο μέρισμα των Κοινών Ταμείων Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), δίνεται η δυνατότητα να αποδοθεί ο αναλογών Φ.Π.Α. από τα Κ.Τ.Ε.Λ. με έκτακτη περιοδική δήλωση.

Η έκτακτη περιοδική δήλωση αυτή θα υποβληθεί από τα Κ.Τ.Ε.Λ. εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του νόμου (24-9-2002) χωρίς πρόσθετο φόρο ή άλλες κυρώσεις, δηλαδή μέχρι και 23-11-2002.

Εφόσον εντός της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών τα Κ.Τ.Ε.Λ. υποβάλλουν την έκτακτη περιοδική δήλωση και καταβάλλουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μπορούν να τον αναγράψουν στα προστιθέμενα ποσά της περιοδικής δήλωσης του μήνα που θα το καταβάλλουν προκειμένου να τον εκπέσουν.

Στην περίπτωση αυτή κατά την οποία θα καταβληθεί από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ο αναλογών Φ.Π.Α. δεν θα αναζητηθεί από τους εκμεταλλευτές - ιδιοκτήτες λεωφορείων ενταγμένων στα Κ.Τ.Ε.Λ., δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν τους διανεμήθηκαν ποτέ.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 26 του κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24-9-2002.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο