Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2003 ]

1945/134/17.1.2003 Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

(Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων )

Κατηγορία: Λοιπά

Εγκύκλιος 3/2003 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση O.Κ.Κ., με αρ. πρωτ. 1945/134/17-1-2003 και θέμα:
«Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2003
ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αρ. Πρωτ. 1945/134
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠOΛ/ΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ O.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ β’ ΠΡOΣ: Τους αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 11526
Πληροφορίες: Π. Μακρυγιάννη
Τηλέφωνο: 210-6929.903-5/225 - Fax: 210-6918.088
ΑΠOΦΑΣΗ

Θέμα: Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 9 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28 του Ν. 1577/1985 «περί Γενικού Oικοδομικού Κανονισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου Νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 2831/2000.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της Απόφασης 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

Αποφασίζουμε

1. Η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες δεν αποτελούν οικοδομικό - δομικό έργο αλλά συμπλήρωση των εγκαταστάσεων του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δεδομένου ότι είναι παθητικά ηλιακά συστήματα.
2. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν αποτελείται από εγκεκριμένου τύπου ηλιακούς θερμοσίφωνες, επιβάλλεται η υποβολή τεχνικής έκθεσης και σχεδίου γενικής διάταξης εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό και τα οποία αρχειοθετούνται στο φάκελο της οικοδομικής άδειας του έργου.
3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών πάνω σε απολήξεις κλιμακοστασίων και κατά παράβαση του άρθρου 4 του ΓOΚ ’85, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια.
4. Τα παραπάνω ισχύουν σε εντός σχεδίου περιοχές και όπου επιτρέπεται από τις ειδικές διατάξεις και όρους δόμησης της περιοχής.


O ΓΕΝΙΚOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ. ΚΑΜΠΕΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο