Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2003 ]

Έγγ.ΙΚΑ: Ε41/36/20.01.03 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο

(Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 Έγγ.ΙΚΑ: Ε41/36/20.01.03 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2972/2001, για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές – τεχνικές εργασίες υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης μία Κανονική (τύπου 01) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

2. Με το υπ’ αριθ. Γ99/1/49/21.3.2002 γενικό έγγραφο (Κεφάλαιο Β’, παρ. 11) έγινε δεκτό αίτημα τεχνικών εταιριών που εκτελούν δημόσια έργα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8, παρ. 5, εδάφιο ε’ του Α.Ν.1846/1951, για λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για την υποβολή περισσότερων της μίας ΑΠΔ τύπου 01 (Κανονική) για τον ίδιο μήνα αναφοράς, με την προϋπόθεση ότι:

- Ο ανάδοχος – εργολάβος του έργου θα υποβάλει στο αρμόδιο υποκατάστημα σχετική εξουσιοδότηση.

- Στο πεδίο 4 της ΑΠΔ θα αναγράφεται η επωνυμία του αναδόχου – εργολάβου και στη συνέχεια θα προστίθεται / επωνυμία υπεργολάβου ή κοινοπρακτούντος μέλους.

3. Από την μέχρι σήμερα επεξεργασία των μαγνητικών μέσων διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά δεν ήταν αναγνώσιμα (λανθασμένο αρχείο – κατεστραμμένο μέσο κ.λπ.) και με βάση τις πληροφορίες της ετικέτας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί για ποια ή ποιες ΑΠΔ πρέπει να ζητηθεί επανυποβολή.

4. Επειδή οι παραπάνω εκκρεμότητες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην έκδοση των Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης και του Δωροσήμου, κρίνεται σκόπιμο στην ετικέτα του μαγνητικού μέσου να αναγράφεται απαραίτητα και το ποσό των εισφορών.

Από τη λήψη του παρόντος δεν θα παραλαμβάνονται μαγνητικά μέσα εάν δεν αναγράφεται στην ετικέτα ο ΑΜΕ, ΑΜΟΕ, ΑΦΜ, επωνυμία εργοδότη/υπεργολάβου, μήνας αναφοράς και ποσό εισφορών.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο