Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2004 ]

Απόφαση 1025225 7.6.2004 Διακοπή υποκαταστήματος ομόρρυθμης εταιρείας και σύστασης νέας Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. από τα ίδια μέλη και κατά τα ίδια ποσοστά συμμετοχής με την πρώτη Ο.Ε

(Διακοπή υποκαταστήματος ομόρρυθμης εταιρείας και σύστασης νέας Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. από τα ίδια μέλη και κατά τα ίδια ποσοστά συμμετοχής με την πρώτη Ο.Ε )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α΄
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004
Αριθ.Πρωτ.: 1025225/680/Α0012

ΘΕΜΑ: "Διακοπή υποκαταστήματος ομόρρυθμης εταιρείας και σύστασης νέας Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. από τα ίδια μέλη και κατά τα ίδια ποσοστά συμμετοχής με την πρώτη Ο.Ε.".

Απαντώντας στο έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.αα΄ της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20% κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κτλ ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
2. Περαιτέρω, με την 1052699/1082-30-5-2003 διάταξη την οποία και σας αποστέλλουμε δόθηκαν διευκρινήσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι διευκρινήσεις αυτές ισχύουν και για τα κατ' ανάλογο τρόπο και για τη νέα μεταβίβαση υποκαταστήματος επιχείρησης.
3. Σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην αίτησή σας περίπτωση διακοπής των εργασιών υποκαταστήματος εταιρείας (εκτός Α.Ε.) και ίδρυση νέας εταιρείας (εκτός Α.Ε.) από τα ίδια μέλη με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής στον ίδιο χώρο, δεν υπάρχει μεταβίβαση κανενός ποσοστού αυτής και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων.
4. Επισημαίνεται, ότι η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόμου είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
5. Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω εάν ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει καταχρηστική εφαρμογή των προαναφερθέντων θα πρέπει να προβεί στους σχετικούς καταλογισμούς.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο