Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2006 ]

Απόφαση 1010718 29.3.2006 Ταυτόχρονη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και ΙΧΦ παγίου στοιχείου αυτής

(Ταυτόχρονη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και ΙΧΦ παγίου στοιχείου αυτής)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 29 Μαρτίου 2006
Αρ.Πρωτ.:1010718/188/Α0012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'


Ταχ.Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Σαμπατάκου
Τηλέφωνο: 210 3375317, 8
FAX : 210 3375001


ΘΕΜΑ: Ταυτόχρονη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και ΙΧΦ παγίου στοιχείου αυτής


Απαντώντας στην από 30.1.2006 αιτησή σας σχετικά με το ανωτέρο θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθου 13 του ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π
2.Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ 1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο αποτιμούνται τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μιάς επιχείρησης, καθώς και η μελλοντική της απόδοση με τα προσδοκώμενα οφέλη, από τη δράση της προκειμένου να προσδιοριστεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασής της.
Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης, είναι το άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση 2.1 και 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄του πρώτου μέρους αυτής της απόφασης.
3.Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ ορίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου της επιχείρησης , καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.Ειδικά προκειμένου για μεταβίβαση αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ 1146/1972 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή τριάντα τοις εκατό(30%) επί του υπερτιμήματος που προκύπτεί από τη μεταβίβαση επαγγελματικού αυτοκίνητου οχήματος που αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, ως εμπορεύματος.
4.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υπερτίμημα από τη μεταβίβαση της επιχείρησησ φορολογείται αυτοτελώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ ενώ το υπερτίμημα από την ταυτόχρονη ή σε διαφορετικό χρόνο μεταβίβαση των αυτοκινήτων φορολογείται χωριστά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
5.Με την 1090770/2281/Α0012/ΠΟΛ 1118/4.11.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών τροποποιήθηκε η παρ.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α του πρώτου μέρους της 1030386.10307/Β0012/ΠΟΛ 1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και ορίσθηκε ότι κατά τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και κατά τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης, στην άυλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η καθαρή θέση αυτής, καθώς και το υπερτίμημα που προκύπτει από την ταυτόχρονη μεταβίβαση ΙΧ επιβατικών ή ΙΧ φορτηγών παγίων στοιχείων απαραίτητων για την λειτουργία της ή ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες της.
6.Συνεπώς κατά την μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με την ταυτόχρονη μεταβίβαση των ΙΧ αυτοκινήτων παγίων στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία της, το υπερτίμημα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 προστίθεται στο άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρης θέσης και το σύνολο αυτό <<η ελάχιστη αξία της ατομικής επιχείρησης>> φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ(ν.2238/94)
.


Ακριβές Αντίγραφο Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η Προισταμένη της Γραμματείας Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο