Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2002 ]

ΠΟΛ.1203/25.7.2002 Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ

(Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Αθήνα, 25 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1046989/927/Τ.&Ε.Φ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1203


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 123/27-3-2002 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ.
(Υπ.Οικ.1046989/πολ.1203/25.07.2002)


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της περίπτωσης β της παραγράφου του άρθρου 5α του ν. 1790/1988, όπως ισχύει, επιβάλλεται ειδική ασφαλιστική εισφορά στη λιανική πώληση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα και καταβάλλεται εφάπαξ από τους παραγωγούς πριν από την έκδοση η ανανέωση της σχετικής αδείας σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή και στα κατά τόπους καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας. 

Ύστερα από την έκδοση της 123/27-3-2002 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ την οποία και σας κοινοποιούμε αναστέλλεται ο προσδιορισμός, από 1-1-2002, της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ στις μπανάνες από τις Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας του προϊόντος αυτού στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 123/27-3-2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ:

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν.1790/88 , όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του «Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ» (ΦΕΚ 1079/Β'/14-10-98) 

3. Το γεγονός ότι επίκειται τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 1790/88, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της συγκροτηθείσας προς τούτο, με την υπ' αριθ. 738/15.01.02 απόφαση του Προέδρου του ΕΛΓΑ Ομάδας Εργασίας 

4. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την αναστολή προσδιορισμού από 1-1-2002 της ειδικής ασφαλιστικής εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, ποσοστού 3%, στις μπανάνες από τις Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου των Νομαρχιών ή από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εμπορίας του προϊόντος αυτού στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο