Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2003 ]

ΠΟΛ.1042/4.3.2003 Νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την υποβολή δήλωση μεταβολής διεύθυνσης κατοικίας ή τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης

(Νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την υποβολή δήλωση μεταβολής διεύθυνσης κατοικίας ή τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1021847/453/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ 1042

ΘΕΜΑ: Απλούστευση διαδικασίας κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής διεύθυνσης κατοικίας ή τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, συνεχίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των παρεχόμενων απλοποιήσεων αλλά και την εξυπηρέτηση των ίδιων των υπηρεσιών του με την αποσυμφόρηση αυτών, παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες την παρακάτω διευκόλυνση:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 καθώς και της παρ. 1 β του άρθρου 36 του ν.2859/2000 προβλέπεται ότι στην περίπτωση αλλαγής είτε της διεύθυνσης κατοικίας είτε του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης υποβάλλεται στη ΔΟΥ δήλωση μεταβολής είτε ατομικών στοιχείων (ΜΙ) είτε εργασιών (Μ2 ή Μ3), κατά περίπτωση.


2. Η υποβολή των δηλώσεων ακολουθεί τη συνήθη διαδικασία υποβολής, δηλαδή μετάβαση του φορολογούμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην αρμόδια ΔΟΥ.


3. Με την παρούσα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες η δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων μεταβολής είτε ηλεκτρονικά (με e-mail) είτε μέσω ΦΑΞ, ή ταχυδρομικά. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται στη ΔΟΥ της προηγούμενης δ/νσης για να είναι δυνατή η μεταγραφή της εικόνας του φορολογούμενου και η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα ΔΟΥ. Περαιτέρω τα στοιχεία της μεταβολής θα εισάγονται οίκοθεν από την υπηρεσία στο υποσύστημα του Μητρώου και στη συνέχεια οι εκδοθείσες βεβαιώσεις της δηλούμενης μεταβολής και μεταγραφής θα αποστέλλονται στο φορολογούμενο ταχυδρομικά.


4. Διευκρινίζεται ειδικά για τις επιχειρήσεις ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εφαρμόζεται, τόσο στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης όσο και στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης των εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ).


5. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν τον καινούργιο τρόπο υποβολής της δήλωσης μεταβολής, εκτός από την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης, είναι σκόπιμο να αναγράφουν υποχρεωτικά, για δική τους διευκόλυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησης.


6. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός υποβολής της δήλωσης μεταβολής αποστερεί τη ΔΟΥ από τη δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου πριν από τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης μεταβολής, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών, με βάση κριτήρια που αντικειμενικά παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον (φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης εν γένει, αντικείμενο εργασιών κ.λπ.). Κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου θα επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης μεταβολής με την επίδειξη από το φορολογούμενο και των δικαιολογητικών εκείνων (μισθωτήριο κ.λπ.) που συνοδεύουν σύμφωνα με την ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ.1169/9.6.1998 , τη δήλωση μεταβολής εργασιών.

7. Στις περιπτώσεις που η δήλωση μεταβολής υποβληθεί εκπρόθεσμα συνεχίζουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.2948/2001 . Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται η σχετική πράξη επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο οφείλει ο φορολογούμενος να το καταβάλλει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στη ΔΟΥ έκδοσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο