Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-1996 ]

1029593/664/Α0012/19.4.1996 Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό

(Χαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΧαρακτηρισμός εισοδήματος λογιστού ο οποίος για την άσκηση του επαγγέλματός του απασχολεί έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό

1029593/664/Α0012/19.4.1996


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση των περιοριστικώς οριζομένων με τις ίδιες διατάξεις επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του λογιστή.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, των κατηγοριών ελευθέριων επαγγελμάτων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτό του λογιστή, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, εκείνο που προκύπτει από το άθροισμα της επαγγελματικής αμοιβής και της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασής του, κλιμακούμενο ανάλογα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ίδια διάταξη, χωρίς να εξαρτάται αυτό από τον τρόπο και τη μορφή άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος.
Επομένως, το εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή θεωρείται σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, χωρίς να εξετάζεται αν οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία ή από ειδικευμένο έμμισθο προσωπικό αυτού.

3. Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει ότι, οι αμοιβές που αποκτώνται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του λογιστή, αποτελούν σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, δηλαδή δεν επηρεάζεται ο χαρακτηρισμός του εισοδήματός του αυτού από το γεγονός ότι για την άσκηση του επαγγέλματός του έχει προσλάβει ειδικευμένο ή μη προσωπικό.
Τέλος, με βάση τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνυποβάλλεται το έντυπο Ε11.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο