Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1990 ]

ΠΟΛ.1044/1.3.1990 Καθαρά κέρδη φορτηγών αυτοκινήτων

(Καθαρά κέρδη φορτηγών αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1044/1.3.90 Καθαρά κέρδη φορτηγών αυτοκινήτων

Υπ. Οικ. 1017567/1.3.90/Πολ. 1044

Πίνακας καθορισμού καθαρών κερδών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων εθνικών μεταφορών

1. Όπως είναι γνωστό, από το έτος 1978 μέχρι το έτος 1988 με συμφωνία της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινήτων Εθνικών Μεταφορών Δημοσίας Χρήσεως και του Υπουργείου Οικονομικών καθορίσθηκαν με αντικειμενικό τρόπο τα καθαρά κέρδη για κάθε χρόνο με βάση το ΤΟΝΑΖ των αυτοκινήτων.

2. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Υπουργείου Οικονομικών να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών των Φ.Δ.Χ. Αυτοκινήτων των Εθνικών μεταφορών έγινε με βάση το ΤΟΝΑΖ κάθε αυτοκινήτου, αφού λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κλάδου, οι αντικειμενικές δυσχέρειες, αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και συγκέντρωση στοιχείων, στις συνθήκες λειτουργίας του επαγγέλματος και τις επιβαρύνσεις αυτού.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, με κοινή συμφωνία των ενδιαφερομένων και Υπουργείου Οικονομικών καθορίσθηκε και για το οικον. έτος 1990 (χρήση 1989) με τον αυτό τρόπο το κατώτερο ποσό κερδών που πρέπει να δηλώσουν με βάση το ΤΟΝΑΖ οι εκμεταλλευτές κάθε αυτοκινήτου.

5. Για τον καθορισμό των καθαρών κερδών, της χρήσης 1989, λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που είχαν καθορισθεί για το έτος 1988, τα οποία αναπροσαρμόστηκαν με συντελεστή 15% που καθορίσθηκε και εφαρμόστηκε για την Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας φόρου εισοδήματος και των αφορολόγητων ποσών.

6. Κατόπιν τούτου, σας επισυνάπτουμε ΠΙΝΑΚΑ των καθαρών κερδών που πρέπει τουλάχιστον να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των αυτοκινήτων με βάση το ΤΟΝΑΖ με οδηγό τον ιδιοκτήτη και με οδηγό άλλο πρόσωπο.

7. Ο υπολογισμός των καθαρών κερδών με τον παραπάνω τρόπο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ.

8. Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη τα βιβλία και στοιχεία και σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ακαθάριστα έσοδα για υπολογισμό του ΦΠΑ προσδιορίζονται με αναγωγή από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναπροσαρμογής των καθαρών κερδών του ΠΙΝΑΚΑ σε ακαθάριστα έσοδα, με τον αντίστοιχο μοναδικό συντελεστή του επαγγέλματος.

9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους να επανεξετάσουν τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών για εξεύρεση οριστικής λύσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝΑΖ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ." (Π.Ο.Ι.Ε.Φ.Α.)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17 ΑΘΗΝΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1989 (ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 1990)

ΤΟΝΑΖ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΡΙΤΟ
1 254.000 148.000
2 273.000 164.000
3 289.000 198.000
4 305.000 214.000
5 345.000 247.000
6 388.000 279.000
7 429.000 314.000
8 469.000 338.000
9 511.000 362.000
10 529.000 378.000
11 593.000 413.000
12 624.000 435.000
13 658.000 460.000
14 708.000 477.000
15 749.000 495.000
16 791.000 518.000
17 822.000 534.000
18 838.000 559.000
19 857.000 576.000
20 868.000 601.000
21 881.000 634.000
22 921.000 675.000
23 956.000 718.000
24 988.000 757.000
25 997.000 798.000

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

1. Τα παραπάνω καθαρά κέρδη δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. (Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου κλπ.).

2. Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ βιβλία, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται δι' αναγωγής με βάση τα καθαρά κέρδη και τον αντίστοιχο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους και στην περίπτωση που τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ βιβλία ο υπολογισμός του ΦΠΑ γίνεται με βάση τα αναγραφόμενα σ' αυτά ακαθάριστα έσοδα.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 1990ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο