Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-1990 ]

ΠΟΛ.1036/26.1.1990 Απαλλαγή από το ΦΜΑ αγροτικής εκτάσεως αγορασθείσης από γεωργό

(Απαλλαγή από το ΦΜΑ αγροτικής εκτάσεως αγορασθείσης από γεωργό)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 1036 Απαλλαγή από το ΦΜΑ αγροτικής εκτάσεως αγορασθείσης από γεωργό

1002793/34/Β0013/Πολ. 1036/26.1.90

Με την παρ. 14 του άρθρου 24 του Ν. 1828/89, η οποία αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 ορίζεται ότι οι συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, εφόσον η κατά στρέμμα αγοραία αξία τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δρχ. απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για το μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρχ. τμήμα της κατά στρέμμα αγοραίας αξίας τους και μέχρι εμβαδόν σαράντα (40) στρεμμάτων συνολικά για κάθε αγοραστή, είτε αυτές συντελούνται με μια είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις. Η απαλλαγή παρέχεται εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση μεγαλύτερη από 100 στρέμματα.

Περαιτέρω με το εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 634/1977 όπως ισχύει, εάν ο αγοραστής αγοράζει όμορο με την ιδιοκτησία του αγροτική έκταση η απαλλαγή παρέχεται μέχρι 80 στρέμματα.

Επίσης, με το εδάφιο 3 της παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, εάν ο αγοραστής είναι συγκύριος εξ αδιαιρέτου γεωργοκτηνοτροφικής έκτασης και αγοράζει μερίδιο ή μερίδια των λοιπών συνιδιοκτητών η απαλλαγή παρέχεται για απεριόριστο αριθμό στρεμμάτων με το βασικό περιορισμό πάντα ότι η γεωργοκτηνοτροφική περιουσία που έχει ο αγοραστής μαζί μ' αυτή που αποκτά να μην υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Έχει γίνει δεκτό (εγκύκλιος 47 αριθμ. πρωτ. Κ. 10249/122/30.7.1977) ότι για την απαλλαγή από το φόρο σε περίπτωση αγοράς εξ αδιαιρέτου μεριδίου για αριθμό στρεμμάτων μεγαλύτερο των σαράντα θα πρέπει η συνιδιοκτησία αυτή να υπήρχε πριν από την έναρξη του ν. 634/1977 (30.6.77) ή και μετά το χρόνο αυτό αλλά μόνο εάν η συγκυριότητα αποκτήθηκε λόγω κληρονομιάς.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω οι διατάξεις του ν. 634/1977 θα τύχουν εφαρμογής και στην περίπτωση που αγοράζεται ποσοστό αδιαίρετα αγροτικού ακινήτου, στο οποίο ο αγοραστής την ημέρα της αγοράς δεν έχει συγκυριότητα στο αγοραζόμενο, πλην όμως στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή παρέχεται μέχρι σαράντα στρέμματα, δηλαδή το μερίδιο που του αναλογεί με την αγορά, από το εξ αδιαιρέτου μερίδιο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 40 στρεμμάτων, με τον περιορισμό πάντα ότι τα στρέμματα που έχει ήδη στην κυριότητά του μαζί με αυτά που του αναλογούν από το εξ αδιαιρέτου μερίδιο που αγοράζει να μην υπερβαίνουν τα 100 στρέμματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο