Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-1990 ]

ΠΟΛ.1035/8.2.1990 ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβέων

(ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβέων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1035/8.2.90 ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβέων

1011802/595/192/0014/Πολ. 1035/8.2.90

Στη συνέχεια της με αριθ. Π. 1495/638/99/Πολ. 80/18.2.88 εγκυκλίου διαταγής μας σχετικά με το ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα των ελαιοτριβέων διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Προκειμένου να υπολογιστεί η αξία του εκθλιπτικού δικαιώματος στην περίπτωση που η αμοιβή του ελαιοτριβέα καταβάλλεται σε είδος θα πρέπει η ποσότητα του είδους που παραδίδεται στον ελαιοτριβέα ως αμοιβή του, δηλ. η ποσότητα του ελαίου και του ελαιοπυρήνα, ν' αποτιμηθεί σε χρήμα, με βάση την τρέχουσα τιμή.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ποσότητα του ελαιοπυρήνα, που παραδίδεται ως αμοιβή στον ελαιοτριβέα, αυτή υπολογίζεται με βάση το συντελεστή απόδοσης που ισχύει για τον ελαιοπυρήνα σε κάθε περιοχή.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, οι ελαιοτριβείς για την είσπραξη του εκθλιπτικού δικαιώματος που καταβάλλεται σε είδος, έχουν υποχρέωση ν' αναγράφουν στο εκδιδόμενο προς τον αγρότη στοιχείο την ποσότητα του ελαίου και των ελαιοπυρήνων αποτιμημένων στην τρέχουσα τιμή. Στην αξία που θα προκύψει με τον τρόπο αυτό θα υπολογίσουν ΦΠΑ 6%. Ο φόρος αυτός αποτελεί για τους ελαιοτριβείς φόρο εκροών από εκθλιπτικά δικαιώματα, τον οποίο αυτοί πρέπει ν' αποδίδουν στο Δημόσιο με προσωρινή δήλωση και στις προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1642/86.

3. Υπενθυμίζεται, τέλος ότι το παραπάνω στοιχείο που εκδίδει ο ελαιοτριβέας προς τον αγρότη αποτελεί για το δεύτερο δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου με βάση τους κατ' αποκοπή συντελεστές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο