Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2019 ]

Δ. ΟΡΓ. Δ 1153359 ΕΞ 2019 Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Βύρωνα, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/4.11.2019 (Β’ 4054, ΑΔΑ:ΩΞΡ646ΜΠ3Ζ-ΩΥΠ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

(Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Βύρωνα, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/4.11.2019 (Β’ 4054, ΑΔΑ:ΩΞΡ646ΜΠ3Ζ-ΩΥΠ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1153359 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών και Βύρωνα, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/4.11.2019 (Β’ 4054, ΑΔΑ:ΩΞΡ646ΜΠ3Ζ-ΩΥΠ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

ΣΧΕΤ.: α) Τα από 7.11.2019 δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
β) Το αριθ. 99146 ΕΞ 2019/12.9.2019 έγγραφο του Τμήματος Γ’ – Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

1. Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/04-11-2019 (Β’ 4054, ΑΔΑ: ΩΞΡ646ΜΠ3Ζ-ΩΥΠ) απόφασή μας, από 11.11.2019, της Δ.Ο.Υ Βύρωνα στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ Βύρωνα και ΙΖ’ Αθηνών, δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019.

2. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 (Β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Για την ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αυτών, οφείλετε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ
ΔΔΑΓ Γ 1189786 ΕΞ 2018ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο