Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2019 ]

ΔΔΘΕΚΑ Α 1150458 ΕΞ 2019 TARIC: Οδηγός ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος Διαχείρισης

(Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων - απαντήσεων σχετικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1150458 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC)»

Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας, με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, αναφορικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC).

Σκοπός του Οδηγού αυτού, είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις τελωνειακές αρχές, όσον αφορά την πληροφόρηση που παρέχει το υποσύστημα TARIC σε θέματα όπως οι κωδικοί εμπορευμάτων, τα μέτρα εθνικής φορολογίας καθώς και τα μέτρα της Ε.Ε. που συνδέονται με τους κωδικούς αυτούς, ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κλπ.

Εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και διευκόλυνσης αναφορικά με την άντληση πληροφόρησης σχετικά με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις εμπορευμάτων από το υποσύστημα TARIC, και δεν συνιστά νομικό κείμενο. Όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη και ο συνακόλουθος υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87 όπως ισχύει), του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), καθώς και τα συναφή κείμενα της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο