Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-1990 ]

ΠΟΛ.1001/2.1.1990 Αύξηση φόρου κατανάλωσης τσιγάρων

(Αύξηση φόρου κατανάλωσης τσιγάρων )

 ΠΟΛ. 1001/2.1.90 Αύξηση φόρου κατανάλωσης τσιγάρων

1000042/1/0014/Πολ. 1001/2.1.90

Αύξηση του πάγιου στοιχείου του φόρου κατανάλωσης τσιγάρων εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παράγρ. 1 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α/1988) "Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες διατάξεις".

2. Του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου "Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις", με τις οποίες αυξήθηκαν οι συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 20 Δεκεμβρίου 1989.

3. Της αριθμ. 1125843/5650/0014/13.12.1989 διαταγής μας

Αποφασίζουμε

1. Κατά την εκκαθάριση των αιτήσεων φορολογίας των τσιγάρων, εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης, από 2 Ιανουαρίου 1990, ο πάγιος φόρος θα υπολογίζεται σε 195,25 δραχμές τα 1.000 τεμάχια, αντί 177,50 δραχμές που είναι σήμερα, για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων ανεξάρτητα από την τιμή λιανικής πώλησής τους.

Το ποσό του πάγιου φόρου προέκυψε από την πλέον ζητούμενη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 1989, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας ήταν των 110 δραχμών το πακέτο των 20 τεμαχίων.

2. Ο αναλογικός συντελεστής του φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων (40,98%) και ο ΦΠΑ (26,47%) παραμένουν οι ίδιοι.

3. Τα τσιγάρα εγχώριας παραγωγής και αλλοδαπής προέλευσης που φορολογήθηκαν από 20 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1989 και θα εξαχθούν από τους ελεγχόμενους χώρους των καπνεργοστασίων ή θα εισαχθούν  από την αλλοδαπή και θα παραδοθούν από τα αρμόδια Τελωνεία στους εισαγωγείς μετά την 10.1.1990 θα αναφορολογηθούν και θα υπαχθούν στη νέα αυξημένη φορολογία.

4. Σε περίπτωση που οι εισαγωγείς τσιγάρων θελήσουν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους, που έχουν παραγγελθεί στα αλλοδαπά εργοστάσια και έχουν φορολογηθεί, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δηλαδή από 20 έως 31 Δεκεμβρίου 1989, προκειμένου να καλύψουν τη νέα αυξημένη φορολογία θα υποβάλλουν δηλώσεις με τις νέες τιμές των παραγγελθέντων τσιγάρων, για τον υπολογισμό των αναλογούντων επί πλέον, φόρων κατανάλωσης καπνού και προστιθέμενης αξίας.

5. Για τα τσιγάρα εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης που φορολογήθηκαν μέχρι και 19.12.1989 έχει δοθεί ρύθμιση με την αριθ. 1125843/5650/0014/13.12.1989 διαταγή μας.

6. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Καπνού των αρμόδιων ΔΟΥ, που φορολογούν τσιγάρα εξωτερικού, θα κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς τσιγάρων.

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο