Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-1990 ]

ΠΟΛ.19/19.6.1990 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

(Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 19/19.6.90 Διευκρινίσεις για την απαλλαγή ναυτικών κατά την εισαγωγή αυτοκινήτων

Εγκ. Δ. 1372/84/Β0018/Πολ. 19/19.6.90

1. Τα ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού μπορούν να εισάγουν με μερική ή ολική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της Δ. 246/88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) που κυρώθηκε με το Ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90), όπως τροποποιήθηκαν με την Απόφαση 1108476/4593/11.10.89 (ΦΕΚ 801/Β/11.10.89) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43).

2. Με το κοινοποιούμενο άρθρο 31 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81) τροποποιούνται τα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 1, του άρθρου 3 της Δ. 246/88 ΑΥΟ και αντί της προϋπάρχουσας 4ετίας μέσα στην οποία ο δικαιούχος ναυτικός πρέπει να έχει την 24μηνη πραγματική θαλάσσια υπηρεσία και να έχει εισάγει και δραχμοποιήσει συνάλλαγμα που να καλύπτει την φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου, ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν κατά την τελευταία 5ετία, πριν από την ημερομηνία  αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου.

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν ως έχουν.

3. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από 16.6.90 (ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου 1884/90 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και εφαρμόζονται για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που παραδίδονται στα δικαιούχα πρόσωπα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

4. Το κείμενο του άρθρου 31 του Ν. 1884/90, έχει ως εξής:

ΆΑρθρο 31

Ατέλεια αυτοκινήτων των ναυτικών

1. Τα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Δ. 246/88 Απόφασης υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε με το ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"α. Ο δικαιούχος να έχει πραγματική θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συνεχείς ή όχι, κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου, ναυτολογημένος σε εμπορικά πλοία γραμμών εξωτερικού.

β. Κατά την παραπάνω τελευταία πενταετία, ο δικαιούχος να έχει εισαγάγει και δραχμοποιήσει, ως ναυτικός, συνάλλαγμα που να καλύπτει τη φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 363/76".

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της Δ. 246/88 Απόφασης υπ. Οικονομικών "τετραετία" γίνεται "πενταετία".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο