Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-1990 ]

ΠΟΛ.17/23.5.1990 Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

(Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 17/23.5.90 Απαλλαγές μετοικούντων για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας

Εγκ. Δ. 1183/Β0008/Πολ. 17/23.5.90

1. Με το νόμο 1882/90 (ΦΕΚ 43/τ. Α/90), θεσπίστηκαν διατάξεις (ΚΕΦ. 1) με τις οποίες μειώθηκαν οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για τα καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εισάγονται στη χώρα μας.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 42 του Νόμου αυτού, ορίζεται ότι από 24.9.90 και μετά, τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα εισάγονται (ή θα αγοράζονται από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες) με απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης από δικαιούχα πρόσωπα (μετοικούντες ναυτικοί κλπ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις, θα πρέπει να είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφορετικά δεν θα παρέχονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές από τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις.

3. Διευκρινίζεται ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αγοράζονται καινούργια και εισάγονται έτσι στη χώρα από πρόσωπα που ευεργετούνται από το καθεστώς της προσωρινής εξαγωγής, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται, από πλευράς φορολογικής τουλάχιστον, ως καινούργια, εφ' όσον ο τελωνισμός τους θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την εισαγωγή τους στη χώρα.

Στο σημείο αυτό εφιστάται η προσοχή των αρμόδιων υπαλλήλων των Τελωνείων Εισόδου, ώστε να μη χορηγούν διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα αφού δεν θα παρέχονται οι προβλεπόμενες απαλλαγές στα δικαιούχα πρόσωπα κατά τον τελωνισμό του επιβατικού τους αυτοκινήτου.

4. Εξαίρεση από την παραπάνω προϋπόθεση (παράγραφος 2), παρέχεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 μόνο για τα μετοικούντα πρόσωπα, όταν εισάγουν το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους, για έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν μετοικήσουν (στοιχείο α της παρ.1 του άρθρου 5 της Δ. 245/88 ΑΥΟ).

Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται το επιβατικό αυτοκίνητο να είναι καινουργές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

5. Τα ελληνικά προξενεία παρακαλούνται να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους..

Ειδικά τα ελληνικά προξενεία που βρίσκονται σε χώρες των ηπείρων Αμερικής, Αυστραλίας και Αφρικής, παρακαλούνται να επιφέρουν τις αλλαγές που πρέπει στη δήλωση μετοίκησης καθώς και στο χώρο Β της κατάστασης εισαγομένων ειδών που αφορά το επιβατικό αυτοκίνητο και συγκεκριμένα στο τέλος της περίπτωσης (β) θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής: "(Προθεσμία εισαγωγής για τελωνισμό: 12μηνη από την έκδοση του πιστοποιητικού. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βενζινοκίνητο, εντελώς καινουργές, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας)".

Το ίδιο ισχύει και για τα ελληνικά προξενεία στην Ευρώπη και Ασία, για πιστοποιητικά μετοικεσίας που θα εκδοθούν μέχρι 31.7.90.

Τέλος τα ελληνικά προξενεία στην Ευρώπη και Ασία, παρακαλούνται να διαγράφουν την περίπτωση (β), στα πιστοποιητικά μετοικεσίας που θα χορηγούν από 1.8.90 και μετά, αφού σε όσους μετοικούν από τις ηπείρους αυτές με πιστοποιητικό μετοικεσίας έκδοσης από την ημερομηνία αυτή και μετά, καταργείται η δυνατότητα εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Δ. 245/88 ΑΥΟ.

Τα πρόσωπα αυτά, όπως σας έχουμε γνωρίσει, θα μπορούν να εισάγουν με ολική απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον ΦΠΑ ανεξάρτητα από τον κυβισμό του, μόνο το συγκεκριμένο επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν στην κυριότητά τους και χρησιμοποίησαν στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας τους τουλάχιστον για έξι μήνες, πριν μετοικήσουν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο