Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2019 ]

ΔΤΔ Γ 1144700 ΕΞ 2019 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - φαρμακευτικά προϊόντα

(Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - φαρμακευτικά προϊόντα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1144700 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
Fax: 210 6987 459
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 118591/08-10-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την μερική άρση της με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφασης.

β. Η με αρ. πρωτ. 91579/19-07-2019 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων η οποία κοινοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 1112529 ΕΞ 2019/09-08-2019 Οδηγία.

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω (α) σχετική , σύμφωνα με την οποία:

- Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 αυτής, αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

- Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2 αυτής, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Κατόπιν αυτού σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 της (α) σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Επιπλέον, για τη διευκόλυνσή σας, επισημαίνεται ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia , η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εφεξής, για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Τέλος, παύει να ισχύει η ανωτέρω (β) σχετική, κατά το μέρος που αφορά την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής (επανεξαγωγής) φαρμακευτικών προϊόντων.




Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο