Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-1990 ]

ΠΟΛ.1122/6.6.1990 Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση ανάριθμων αυτοκινήτων-μοτοσικλετών

(Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση ανάριθμων αυτοκινήτων-μοτοσικλετών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1122/6.6.90 Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη μεταβίβαση ανάριθμων αυτοκινήτων-μοτοσικλετών

1040873/1527/0014/Πολ. 1122/6.6.90

Αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για την είσπραξη και βεβαίωση καταβολής των οικονομικών επιβαρύνσεων για τις μεταβιβάσεις ανάριθμων αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Για τις μεταβιβάσεις ανάριθμων ΕΙΧ αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 πάγια κλιμακωτά τέλη χαρτοσήμου και πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών υπολογιζόμενος στο 1/2 των τελών χαρτοσήμου που ορίζονται πριν από το ν. 12/1975, δηλαδή στο 1/12 των οφειλομένων σήμερα τελών χαρτοσήμου.

Τα ανωτέρω πάγια κλιμακωτά τέλη χαρτοσήμου μετά την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας δεν οφείλονται όταν ο πωλητής των ανωτέρω οχημάτων τυγχάνει πρόσωπο που είναι υποκείμενο του φόρου αυτών (επιτηδευματίας).

Στην περίπτωση όμως αυτή εξακολουθεί να οφείλεται ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών, που πρέπει να καταβληθεί πριν από τη μεταβίβαση των ανωτέρω οχημάτων και μοτοσικλετών.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 722/1977, για τη μεταβίβαση ανάριθμων ΕΙΧ αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απαιτείται προηγουμένως βεβαίωση στην οικεία θέση του πιστοποιητικού κυριότητας περί της καταβολής όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων.

Από τις ανωτέρω διατάξεις δεν καθορίζεται ποίας Δημ. Οικον. Υπηρεσίας ο Προϊστάμενος θα εισπράττει και θα βεβαιώνει την καταβολή των οικονομικών επιβαρύνσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο καθορισμός για τη βεβαίωση αυτή του Προϊσταμένου συγκεκριμένης Δ.Ο.Υ. πωλητή κλπ. δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα στους συναλλασσόμενους επιτηδευματίες ή ιδιώτες που πρόκειται να μεταβιβάσουν ανάριθμο ΕΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

3. Ύστερα από τα ανωτέρω, για την είσπραξη και τη βεβαίωση καταβολής των οικονομικών επιβαρύνσεων για τις μεταβιβάσεις ανάριθμων ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είναι αρμόδιοι όλοι οι Προϊστάμενοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών του Κράτους, εκτός από τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου, Πληρωμών, Νοσηλείων, Γενικών Εσόδων, Ενσήμων, Δικαστικών Εισπράξεων και Τοπικών Γραφείων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο