Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-1990 ]

ΠΟΛ.1119/30.5.1990 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι εκπαιδευτές οδηγών.

(Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι εκπαιδευτές οδηγών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1119/30.5.90 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. οι εκπαιδευτές οδηγών.

Υ.Α. 1040391/3092/Α/Πολ. 1119/30.5.90

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου των καταστάσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευτές οδηγών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών και της διαδικασίας υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 14 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των καταστάσεων που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι εκπαιδευτές οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου ως εξής:

Η κατάσταση αυτή περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε.

α. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εκπαιδευτή, η αρμόδια για τη φορολογία αυτού Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), καθώς και η ημερομηνία και ο τόπος σύνταξης των καταστάσεων.

β. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των προς εξέταση υποψηφίων οδηγών.

γ. Η κατηγορία της άδειας, για τη λήψη της οποίας θα εξεταστεί ο υποψήφιος οδηγός (ερασιτεχνική, επαγγελματική, κλπ.) και ο αριθμός των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν.

2. Οι ανωτέρω καταστάσεις θα υπογράφονται από τους εκπαιδευτές και τους υποψηφίους οδηγούς και θα υποβάλλονται, στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τους εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων πριν από την εξέταση των υποψηφίων οδηγών.

3. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών θα θεωρούν τις ανωτέρω καταστάσεις και θα τις αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στην αρμόδια για τη φορολογία των εκπαιδευτών, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν οι παραπάνω καταστάσεις από τους εκπαιδευτές οι υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν θα προβαίνουν στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο