Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-1990 ]

ΠΟΛ.1120/22.5.1990 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. τα τουριστικά γραφεία

(Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. τα τουριστικά γραφεία )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1120/22.5.90 Έντυπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στις Δ.Ο.Υ. τα τουριστικά γραφεία

Υ.Α. 1040150/3090/0009/Πολ. 1120/22.5.90

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των καταστάσεων που θα υποβάλλουν τα Τουριστικά Γραφεία στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα και τις διαδικασίες υποβολής και αξιοποιήσεως τούτων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 14 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 "περί μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλων διατάξεων".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την καλύτερη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των καταστάσεων που θα υποβάλλουν τα τουριστικά γραφεία στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και τη διαδικασία αποστολής τούτων στο υπουργείο Οικονομικών, ως ακολούθως:

α. Στην κατάσταση θα γράφονται όλα τα στοιχεία του Τουριστικού Γραφείου ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση επαγγέλματος, αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αυτοκινήτου, χώρες που γίνεται ο τουρισμός, διάρκεια ταξιδιού, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που ταξιδεύουν ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και διεύθυνση εκδρομέα, το ποσό που κατέβαλε για την εκδρομή καθώς και την υπογραφή του.

β. Οι καταστάσεις θα παραδίδονται στα μεθοριακά Αστυνομικά Τμήματα από τον αρχηγό της εκδρομής ή τον οδηγό κατά τον έλεγχο των διαβατηρίων.

Χωρίς την κατάσταση αυτή δεν επιτρέπεται η διέλευση του αυτοκινήτου των ελληνικών συνόρων.

γ. Η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα.

δ. Το ένα αντίτυπο θα στέλνεται από τις Αστυνομικές Αρχές στο τέλος κάθε μήνα στο υπουργείο Οικονομικών στη Διεύθυνση Ελέγχων Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84.

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο