Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-1990 ]

ΠΟΛ.1109/14.5.1990 Οδηγίες για τη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου κλπ. κατά τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και των παρ. 1, 2, 4 και 5 αρθ. 33 Ν. 1882/1990

(Οδηγίες για τη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου κλπ. κατά τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και των παρ. 1, 2, 4 και 5 αρθ. 33 Ν. 1882/1990 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1109/14.5.1990 Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα

Εγκ. 1002902/50/ΠΟΛ. 1109/14.5.1990

Διευκρίνηση σχετικά με την αριθ. 678/88 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με την αριθ. 678/10.9.88 γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την Κ. 5727/58/28.4.81/Πολ. 84 εγκύκλιό μας σε πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο όπου υπάρχουν κτίσματα όπως έχει δεχθεί και το Σ.τ.Ε. (αριθ. 121/79) επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ' ιδανικά μερίδια συγκυρίων και συνεπώς οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) που υπολογίζεται στην αξία των κτισμάτων και του οικοπέδου.

Ενώ αν δεν υπάρχουν κτίσματα δεν επέρχεται διανομή, αφού οι συνιδιοκτήτες και μετά τη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, παραμένουν συγκύριοι στο οικόπεδο χωρίς να αποκτούν στην πραγματικότητα πλήρη και διακεκριμένη ιδιοκτησία επί διαμερισμάτων των οποίων η ανέγερση δεν άρχισε ακόμη και συνεπώς δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου.

Περαιτέρω με την γνωμοδότηση που αναφέρουμε πιο πάνω (αριθ. 678/18.9.88) και που σας κοινοποιήσαμε με τον Ν. 2212/35/7.9.89/Πολ. 1208 εγκύκλιό μας γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο δεν υπάρχουν κτίσματα και πρόκειται ν' ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, εφόσον τροποποιούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα, τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των οικοπεδούχων στο κοινό οικόπεδο ώστε η αξία του ποσοστού οικοπέδου που θα περιέλθει σε καθένα οικοπεδούχο είναι δυσανάλογη με την αξία της ιδανικής του μερίδας θα οφείλεται φόρος μεταβίβασης ή δωρεάς μόνο για την επί πλέον αξία του ακινήτου που θα αποκτήσει ο οικοπεδούχος και όχι φόρος διανομής αφού στο οικόπεδο δεν υπάρχουν κτίσματα έστω κι αν οι οικοπεδούχοι διανέμουν τις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο