Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1990 ]

ΠΟΛ.1133/18.6.1990 Διευκρινήσεις για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες

(Διευκρινήσεις για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1133/18.6.90  Διευκρινήσεις για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες

Εγκ.1043830/2726/827/0014/Πολ. 1133/18.6.90

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος να λάβουν επιστροφή του ΦΠΑ σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1) Με την ΑΥΟ Π.953/432/64/, ορίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά βάσει των οποίων δικαιούνται οι αγρότες να λάβουν επιστροφή του ΦΠΑ.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα πρωτότυπα των στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή άλλες διατάξεις και στην περίπτωση που τα πρωτότυπα των στοιχείων έχουν υποβληθεί από τον αγρότη σε κάποια υπηρεσία και δεν επιστρέφονται σ' αυτόν, αρκούν αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των στοιχείων, στα οποία θα βεβαιώνεται από την Υπηρεσία ότι το πρωτότυπο έχει κατατεθεί και παραμένει σ' αυτή.

2) Κατ' εξαίρεση, οι αγρότες που εκδίδουν οι ίδιοι τιμολόγια πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παραγρ. 3, περίπτ. α', επειδή είναι αδύνατον να κατέχουν το πρωτότυπο στοιχείο διότι το παραδίδουν στον αγοραστή τους, μέχρι οριστικής λύσης του θέματος, δικαιούνται επιστροφής ΦΠΑ, υποβάλλοντας αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τιμολογίου στο οποίο θα βεβαιώνεται από τους ίδιους, ότι είναι ακριβές αντίγραφο του στελέχους που είναι στα χέρια τους.

3) Σημειώνουμε ότι οι ειδικές ρυθμίσεις των διαταγών μας Π.2955/1254/ΠΟΛ.419/2.5.1988 και 1090441/4123/796/0014/ΠΟΛ.1184/16.8.1989 είχαν εφαρμογή μόνο για τις επιστροφές ΦΠΑ που αντιστοιχούσαν σε πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών των ετών 1987 και 1988 αντίστοιχα.

4) Η ΠΑΣΕΓΕΣ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται να ενημερώσει τους Συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους με το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο