Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-1990 ]

ΠΟΛ.1134/18.6.1990 Η επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές και στις πραγματοποιούσες επενδύσεις επιχειρήσεις

(Η επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές και στις πραγματοποιούσες επενδύσεις επιχειρήσεις )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1134/18.6.90  Η επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές και στις πραγματοποιούσες επενδύσεις επιχειρήσεις

Εγκ. 1044700/2791/0014/Πολ. 1134/18.6.90

Εφαρμογή των Π. 3082/87 και Π. 5514/87 Α.Υ.Ο.

Με αφορμή τις συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες των επαγγελματικών φορέων για την παρατηρούμενη μεγάλη καθυστέρηση στην επιστροφή πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α. λόγω εξαγωγών ή πραγματοποίησης επενδύσεων, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

1. Η πολιτεία, έχουσα ως στόχο την ανόρθωση της Οικονομίας, έκρινε σκόπιμο να δώσει ορισμένα κίνητρα σε ορισμένους τομείς της Οικονομίας πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της. Ένα από τα κίνητρα αυτά είναι και η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. σε υποκείμενους που ενεργούν εξαγωγές ή πράξεις εξομοιούμενες με εξαγωγές, οι οποίες είναι συναλλαγματοφόρες και δεν τους παρέχεται η ευχέρεια, λόγω απαλλαγής των πράξεων αυτών, να συμψηφίσουν το φόρο των εισροών τους με φόρο των εκροών, ή αποκτούν επενδυτικά αγαθά, προκειμένου να τους δοθεί η ευχέρεια να εκσυγχρονίσουν τον πάγιο εξοπλισμό τους. Έτσι στα πλαίσια αυτά εκδόθηκαν οι αποφάσεις μας με αριθμό Π.3082/2516  και 5514/87, με τις οποίες και θεσπίστηκαν απλοποιημένες διαδικασίες, για τις περιπτώσεις αυτές, πράγμα που υποδηλώνει εμπράκτως την πρόθεση της πολιτείας να υποβοηθήσει τις εξαγωγές και τις νέες επενδύσεις, σε αναγνώριση της συμβολής των επιχειρήσεων αυτών στην όλη προσπάθεια της σταθεροποίησης και ανάπτυξης της Εθνικής μας Οικονομίας.

2. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των πιο πάνω αποφάσεών μας, κατά το μέρος που αφορούν τις παραπάνω δραστηριότητες σε συνδυασμό πάντοτε και με τις κατά καιρούς δοθείσες οδηγίες μας. Εδώ θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δε θα εφαρμόζετε την Π. 5514/87 απόφασή μας, εφόσον από τα στοιχεία που διαθέτετε, βάσιμα πιθανολογείται πλαστότητα ή ανακρίβεια των σχετικών φορολογικών στοιχείων που επικαλείται ο υποκείμενος, για την επιστροφή του φόρου που προκύπτει από αυτά. Επίσης δε θα εφαρμόζετε την παραπάνω απόφαση για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλλεται για κάθε διαχειριστική περίοδο. Στις περιόδους αυτές η επιστροφή θα ενεργείται κατά προτεραιότητα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την Π. 3082/87 και Π. 1185/88 απόφασή μας και ύστερα από σχετικό έλεγχο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο