Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2019 ]

1105196 ΕΞ 2019 Υπενθύμιση εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος

(Υπενθύμιση εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1105196 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Καρδάμη Αγαθή
Τηλέφωνο: 210 3375743
Fax: 210 3375427
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Υπενθύμιση εγκυκλίου απαγόρευσης καπνίσματος»

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. Γ.Π./Δ2Β/οικ.8809/31-1-2018 (ΑΔΑ:6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ), εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΑΔΕ 1017004 ΕΙ 2018).

2. Το αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1019192 ΕΞ 2018/6.2.2018 έγγραφό μας.

3. Το αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1002641 ΕΞ 2019/9.1.2019 έγγραφό μας.

Σας υπενθυμίζουμε την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο «Απαγόρευση καπνίσματος- εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας», η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί με τα (2) και (3) σχετικά έγγραφά μας, και παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή της από τους υπαλλήλους στο χώρο της Υπηρεσίας σας.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι βάσει του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει, η παράβαση των διατάξεων της σχετικής εγκυκλίου για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς εκτός των άλλων κυρώσεων αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

Επιπλέον οι Προϊστάμενοι στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων ευθύνης τους και του κοινού, για την πιστή εφαρμογή της.

Με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας καλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο