Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2019 ]

1105178 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1105178 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποιήσεων των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1052320 ΕΞ 2019/09-04-2019 ΔΥΟ

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΔΥΟ με την οποία σας κοινοποιήσαμε την αναθεωρημένη έκδοση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε. (C 119/29-03-2019), σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις παρακάτω τροποποιήσεις των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, ως εξής:

Στη σελίδα 211, παρεμβάλλεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης για τις διακρίσεις 4202 91 έως 4202 99, σύμφωνα με το οποίο οι παραπάνω διακρίσεις περιλαμβάνουν και τους αποκαλούμενους «χαρτοφύλακες ειδών γραφής» που θεωρούνται «παρόμοια είδη» και καλύπτονται από το δεύτερο μέρος της κλάσης 4202. Οι εν λόγω χαρτοφύλακες είναι συνήθως ενισχυμένοι και σχεδιασμένοι για παρατεταμένη χρήση και συνήθως διαθέτουν μία ή περισσότερες εσωτερικές θήκες ή βρόχους για την τοποθέτηση χαρτιών, στυλό κλπ, ενώ είναι δυνατό να κλείνουν με φερμουάρ ή άλλη διάταξη κλεισίματος κλείστρο (2019/C 157/04)

Στη σελίδα 293, παρεμβάλλεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης για τη διάκριση 7019 39 00, σύμφωνα με το οποίο στην παραπάνω διάκριση περιλαμβάνονται υφάσματα από ίνες γυαλιού σε παράλληλες στρώσεις οι οποίες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη υπό διαφορετικές γωνίες. Οι στρώσεις συνδέονται μεταξύ τους με συνθετικό νήμα και μέσω μηχανικής συγκόλλησης. Τα υφάσματα αυτά χρησιμοποιούνται στη ναυπήγηση σκαφών και στην κατασκευή πτερυγίων για ανεμογεννήτριες (2019/C 179/02)

Στη σελίδα 293, προστίθεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης μετά το υπάρχον κείμενο για τη διάκριση 7018 20 00, σύμφωνα με το οποίο στην παραπάνω διάκριση περιλαμβάνονται επίσης και τα κοίλα μικροσφαιρίδια από γυαλί (2019/C 179/03)

Στη σελίδα 322, παρεμβάλλεται κείμενο επεξηγηματικής σημείωσης για τη διάκριση 8205 40 00, σύμφωνα με το οποίο η διάκριση περιλαμβάνει συλλογές που αποτελούνται από κατσαβίδι (χωρίς την αιχμή) και εναλλασσόμενες αιχμές για διαφορετικές εργασίες συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Οι συλλογές αυτές κατατάσσονται σε αυτήν την διάκριση ανεξάρτητα από τον αριθμό των αιχμών που διαθέτει το σύνολο, δυνάμει του γενικού κανόνα 3 β) καθώς το κατσαβίδι δίνει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν οι αιχμές παρουσιάζονται ξεχωριστά κατατάσσονται στον κωδικό 8207 90 30 (2019/C 179/04)

Στη σελίδα 370, η επεξηγηματική σημείωση για τη διάκριση 8544 70 00 αντικαθίσταται από το συνημμένο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο δίδεται λεπτομερής περιγραφή των καλωδίων από οπτικές ίνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάκριση. Ειδικότερα, οι οπτικές ίνες πρέπει να είναι επενδυμένες καθεμία ξεχωριστά με επίστρωση διπλής στρώσης και να είναι τοποθετημένες σε προστατευτικό περίβλημα ειδάλλως δεν αποτελούν καλώδια οπτικών ινών της κλάσης 8544 (2019/C 179/05)

Παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε τις εν λόγω τροποποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που σας έχουν κοινοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο