Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2019 ]

1098270 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/612, 2019/613, 2019/643, 2019/644, 2019/645, 2019/646, 2019/647, 2019/648 της Επιτροπής της 9ης και της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

(Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/612, 2019/613, 2019/643, 2019/644, 2019/645, 2019/646, 2019/647, 2019/648 της Επιτροπής της 9ης και της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1098270 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ελισάβετ Ζαμπόγλου
Τηλέφωνο: 210 6987485
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2019/612, 2019/613, 2019/643, 2019/644, 2019/645, 2019/646, 2019/647, 2019/648 της Επιτροπής της 9ης και της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με την κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τους Κανονισμούς που αναφέρονται στο θέμα σχετικά με την δασμολογική κατάταξη των παρακάτω ειδών και σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/612, είδος από υφαντικές ύλες (βαμβάκι) σε μορφή πύργου που συγκρατείται από μεταλλικό πλαίσιο και είδος από υφαντικές ύλες σχεδιασμένο ώστε να κρέμεται από υπερυψωμένο κρεβάτι ως το δάπεδο και να δημιουργεί σκεπαστό χώρο κάτω από το κρεβάτι, διακοσμημένα ώστε να ταιριάζουν με τη διακόσμηση παιδικού δωματίου κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 6304 92 00 ως άλλο είδος επίπλωσης με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404, άλλα από τα πλεκτά από βαμβάκι.

2. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/613, είδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα, με εσωτερικό σπείρωμα και μορφή περικοχλίου (παξιμαδιού) με φλάντζα στο ένα άκρο, το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση στη συναρμολόγηση των σωληνώσεων του υδραυλικού συστήματος πέδησης μηχανοκίνητου οχήματος, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 7318 16 39, ως άλλο περικόχλιο (παξιμάδι) από ανοξείδωτο χάλυβα.

3. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/643, είδος που αποτελείται από ορθογώνια πλάκα από χάλυβα μήκους 48,26 cm και βραχίονες από πλαστικές ύλες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κάθετα στην πλάκα και διαθέτουν άνοιγμα στη μία βραχεία πλευρά και φέρει οπές στα δύο άκρα του ώστε να στερεώνεται με βίδες στο εσωτερικό φωριαμών κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8302 42 00 ως άλλο προσάρτημα, σιδερικό ή παρόμοιο είδος από κοινά μέταλλα, για έπιπλα.

4. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/644, συσκευή για την ακριβή μεταφορά υγρών σταγονιδίων (καλούμενη «συσκευή χειρισμού υγρών»), διαστάσεων περίπου 540 χ 680 χ 930 mm και βάρους περίπου 128 kg. Η οποία αποτελείται από δύο διατάξεις υποδοχής μικροπλακών (πλάκα προέλευσης και πλάκα προορισμού), δύο ράβδους απιονισμού και μια κεφαλή υπερήχων ενσωματωμένη σε συμπαγές περίβλημα με λυχνία ελέγχου LED, μια μικρή οθόνη και πλήκτρο έκτακτης ανάγκης και χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή δειγμάτων σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά συγκεκριμένων όγκων αντιδραστηρίων από μία μικροπλάκα σε άλλη, κατατάσσεται στο κωδικό ΣΟ 8479 89 97 ως άλλη μηχανή και μηχανική συσκευή με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.

5. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/645, είδος κατασκευασμένο από ύφασμα από υφαντικές ύλες (βαμβάκι), αποτελούμενο από τρεις υφασμάτινες τσέπες, ραμμένες μαζί και διακοσμημένες ώστε να ταιριάζουν με το θέμα ενός παιδικού δωματίου, σχεδιασμένο για να κρέμεται από ψηλό κάγκελο κρεβατιού και προορίζεται για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 6307 90 98, ως άλλο έτοιμο υφαντουργικό είδος.

6. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/646, διάταξη συνδέσμων ερπύστριας (καλούμενη «αλυσίδα ερπύστριας») από χυτό χάλυβα, αποτελούμενη από συνδέσμους ερπύστριας οι οποίοι συνδέονται με πείρους/αρθρωτές συναρμογές και φέρουν διατρηθείσες οπές για την τοποθέτηση πλακών ορθογωνίου σχήματος (καλούμενων «πέδιλων/πελμάτων») και προορίζεται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές χωματουργικών εργασιών της κλάσης 8429, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8431 49 20, ως άλλο μέρος που αναγνωρίζεται ότι προορίζεται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430, από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους.

7. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/647 Συσκευή ήχου [καλούμενη «ηχομπάρα» (soundbar)] για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου διαφόρων μορφότυπων από διάφορες διεπαφές, διαστάσεων περίπου 110 χ 14 χ 7 cm, εξοπλισμένη με διεπαφή Ethernet για σύνδεση στο διαδίκτυο, Bluetooth, ψηφιακή οπτική είσοδο, εισόδους και εξόδους για καλώδιο RCA και δύο θύρες USB η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλη συσκευή αναπαραγωγής του ήχου ή με συσκευή τηλεόρασης και να αναπαράγει αρχεία ήχου αποθηκευμένα στη μνήμη flash μέσω του USB ή από διαδικτυακό ραδιόφωνο, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 8519 81 45 ως άλλη συσκευή αναπαραγωγής του ήχου που χρησιμοποιεί υπόθεμα με ημιαγωγό.

8. Σύμφωνα με το παράρτημα του κοινοποιούμενου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/648, o Κανονισμός (ΕΕ) 113/2014 καταργείται. Στον εν λόγω κανονισμό, κάμερα σχεδιασμένη να αποτυπώνει μία αλληλουχία λήψεων και η οποία ενσωματώνει διαγραφόμενη εσωτερική μνήμη ικανή να αποθηκεύει προσωρινά τις εν λόγω εικόνες (αποκαλούμενη «συσκευή λήψης υψηλών ταχυτήτων») κατατάχθηκε στον κωδικό ΣΟ 8525 80 19 ως άλλη συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση. Ωστόσο, στην απόφασή του για την υπόθεση C-372/17 το Δικαστήριο Ε.Ε αποφάνθηκε ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2014 είναι ανίσχυρος και συνεπώς πρέπει να καταργηθεί.

9. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες που έχουν εκδοθεί από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών - μελών και δεν είναι σύμφωνες με τους κοινοποιούμενους Κανονισμούς, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 9 του Καν. (ΕΕ) 952/2013, εκτός από τον κανονισμό 2019/648 ο οποίος ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης του.

10. Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» (L105/16-04-2019 και L110/25-04-2019)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο