Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-1990 ]

ΠΟΛ.1042/28.2.1990 Υπαγωγή του αυτοκινήτου στο «εξαίρετο» της κληρονομίας

(Υπαγωγή του αυτοκινήτου στο «εξαίρετο» της κληρονομίας )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 1042/28.2.90  Υπαγωγή του αυτοκινήτου στο «εξαίρετο» της κληρονομίας

1017247/148/Α0013/Πολ. 1042/28.2.90

Όταν ένα πρόσωπο είναι κληρονόμος «εξ αδιαθέτου» (δηλαδή δεν υπάρχει διαθήκη), στο «εξαίρετο» της κληρονομίας, που δικαιούται πέραν της κληρονομικής του μερίδας (στο οποίο περιλαμβάνονται ενδεικτικά, έπιπλα, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν είτε και οι δύο σύζυγοι, είτε μόνο εκείνος που επέζησε) ανήκει και το οικογενειακό αυτοκίνητο. Το γεγονός δε ότι ο επιζών σύζυγος δεν οδηγούσε για οποιοδήποτε λόγο ο ίδιος το αυτοκίνητο δεν αιτιολογεί την μη υπαγωγή του στο εξαίρετο.

Ειδικά όμως, όταν υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, ο νόμος ορίζει (άρθρ. ΑΚ 1820 τελευτ. εδάφιο) ότι, για λόγους επιείκειας, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις.

Με την επισήμανση ότι ο νόμος δεν αναφέρεται γενικώς σε κατιόντες ή συγγενείς της πρώτης τάξης του κληρονομουμένου, αλλά συγκεκριμένα «σε τέκνα του συζύγου που πέθανε», η έννοια της διάταξης αυτής είναι ότι, για λόγους επιείκειας και όταν το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις, ορισμένα αντικείμενα της οικοσκευής κατά την έννοια που ανωτέρω δόθηκε σ' αυτή μπορούν, κατ' εξαίρεση, να δοθούν στα παιδιά. Τούτο μπορεί να αιτιολογηθεί κυρίως σε περίπτωση που το παιδί συγκατοικούσε με τους γονείς του και ήδη δημιουργεί χωριστή εγκατάσταση.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο