Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-1990 ]

ΠΟΛ.1066/27.3.1990 Απαλλαγή των Ποντίων για την αγορά πρώτης κατοικίας

(Απαλλαγή των Ποντίων για την αγορά πρώτης κατοικίας )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ.  1066/27.3.90  Απαλλαγή των Ποντίων για την αγορά πρώτης κατοικίας

1024654/297/Β0013/ΠΟΛ. 1066/27.3.90

Με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται, ότι η παρεχομένη βάσει της Κ. 1858/3.3.81 ομοίας απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας στους ομογενείς από την Τουρκία, τη Βορ. Ήπειρο και την Κύπρο, επεκτείνεται και στους ομογενείς Ποντίους που έρχονται από τη Ρωσία για μόνιμη εγκατάσταση.

Η πρόθεση των ανωτέρω προσώπων για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε τρόπο, όπως η έναρξη άσκησης επαγγέλματος, η πρόσληψή τους για την παροχή υπηρεσιών εξηρτημένης εργασίας, η ενοικίαση κατοικίας, η εγγραφή των παιδιών τους στα σχολεία κλπ. (σχετική η Κ. 968/16/28.1.88/Πολ. 36 εγκύκλιος).

Η πρόθεσή τους αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς λόγους οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής, που όμως ανανεώνονται.

Τέλος, αντί του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, θα προσκομίζεται πιστοποιητικό οποιασδήποτε άλλης αρχής (όπως υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Δημ. Τάξεως), από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του αγοραστή.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο