Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2019 ]

115580/2019 Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ

(Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΑΘΗΝΑ: 28/05/2019
Αριθμ. Πρωτ: 115580

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.
Φιλελλήνων 13-15
Τηλ.: 2103357814
E-mail: [email protected]

Θέμα: «Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ»

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 100984/7.7.2016 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ (ΑΔΑ: 6ΛΩΩΟΡΕΩ- Ψ9Ω)

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4387/2016 προβλέπεται η μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλισμένων.

α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για τους παλιούς και νέους ασφαλισμένους υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το αρ. 38 του ν. 4387/2016 και ανέρχεται:

- από 1/6/2016 - 31/5/2019 σε 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη,

- από 1/6/2019 - 31/5/2022 σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη,

- από 1/6/2022 σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη. 

β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η μηνιαία εισφορά για τους παλιούς και νέους ασφαλισμένους υπολογίζεται:

- από 1/6/2016 - 31/5/2019 με ποσοστό 7%

- από 1/6/2019 - 31/5/2022 με ποσοστό 6,5%

- από 1/6/2022 με ποσοστό 6%

Συνεπώς, υπενθυμίζουμε ότι από 01/06/2019 το ποσοστό εισφοράς για επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΕΠ διαμορφώνεται σε 6,5%


Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών
ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο