Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-1990 ]

ΠΟΛ.1033/8.2.1990 Εξαιρούνται από την επιδότηση ενοικίου όσοι έχουν κυριότητα κ.λ.π. σε άλλο διαμέρισμα

(Εξαιρούνται από την επιδότηση ενοικίου όσοι έχουν κυριότητα κ.λ.π. σε άλλο διαμέρισμα )

 ΠΟΛ. 1033/8.2.90  Εξαιρούνται από την επιδότηση ενοικίου όσοι έχουν κυριότητα κ.λ.π. σε άλλο διαμέρισμα

1011832/Α0012/ΠΟΛ. 1033/8.2.90

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του π.δ. 129/1989, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει ή την επιδότηση του καταβαλλομένου ενοικίου της κύριας οικογενειακής κατοικίας του ή την έκπτωση τμήματος αυτού του ενοικίου από το συνολικό εισόδημά του.

2. Από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του π.δ. 129/1989 προκύπτει ότι δικαίωμα επιδότησης ενοικίου έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι: α) είναι αποκλειστικά μισθωτοί ή συνταξιούχοι, δηλαδή αποκτούν ολικό οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενο και απαλλασσόμενο) μόνο από σύνταξη ή από αμοιβές για την παροχή εξαρτημένης εργασίας μέχρι το ποσό του 1.500.000 δραχμών, β) είναι άνεργοι. Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι έχουν δικαίωμα επιδότησης λόγω ανεργίας ή δεν έπαιρναν επίδομα ανεργίας λόγω λήξης του χρόνου επιδότησής τους, αλλά παραμένουν χωρίς εργασία και είναι γραμμένοι στα οικεία μητρώα ανέργων.

3. Από τους παραπάνω φορολογούμενους δεν δικαιούνται επιδότησης ενοικίου, μεταξύ άλλων, όσοι έχουν δικαίωμα κυριότητας, επικαρπίας, χρήσης, οίκησης ή νομής σε διαμέρισμα ή οικία ή σε αστικό οικοδόμημα (κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.τ.λ.), γενικώς, σε πόλη με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ή σε περιοχή που χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως τουριστικός τόπος, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της.

Για την εξαίρεση αυτών από την επιδότηση, κατά την αληθινή έννοια αυτών των διατάξεων, πρέπει στο πρόσωπο του ενοικιαστή να συντρέχει περίπτωση, καταβολής ενοικίου για μίσθωση κύριας κατοικίας και ταυτοχρόνως το δικαίωμα κυριότητας, επικαρπίας, χρήσης, οίκησης ή νομής σε διαμέρισμα ή οικία ή σε αστικό οικοδόμημα (κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κ.τ.λ.).

Δηλαδή, αν ο φορολογούμενος ενοικίασε κύρια κατοικία από 1 Ιανουαρίου 1988 έως 31 Αυγούστου 1988 και από 1 Σεπτεμβρίου 1988 ιδιοκατοίκησε την κατοικία που αγόρασε την 1 Σεπτεμβρίου 1988, δικαιούται επιδότηση ενοικίου για το χρονικό διάστημα από 1.1.1988-31.8.1988 εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο.

Αν ο ίδιος φορολογούμενος είχε αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας στην υπόψη οικοδομή από 1η Ιουλίου 1988, δικαιούται επιδότηση ενοικίου με βάση μισθώματα για ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε από 1/1-30/6/1988.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο