Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-1990 ]

ΠΟΛ.1029/1.2.1990 Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ

(Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ )

 ΠΟΛ.  1029/1.2.90 Η καταβολή της εισφοράς υπέρ ταμείων της ΕΛ-ΑΣ

1121830/5450/0014/ΠΟΛ. 1029/1.2.90

Τρόπος καταβολής της εισφοράς 2,50% υπέρ των δικαιούχων ταμείων της ΕΛ-ΑΣ κατά την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4500/1966 από το αντίτιμο κάθε εισιτηρίου ποδοσφαιρικού αγώνα ποσοστό 2,50%, περιέρχεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με τις 271/88/69/12.4.1966 κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου, καθορίστηκε ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στα δικαιούχα Ασφαλιστικά Ταμεία της εισφοράς 2,50%. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι Οικον. Εφορίες (ήδη Δ.Ο.Υ.) υποχρεούνται, κατά τη βεβαίωση του φόρου δημοσίων θεαμάτων, να προσδιορίζουν και την εν λόγω κράτηση 2,50%, στο αντίτιμο της ολικής αξίας κάθε εισιτηρίου ποδοσφαιρικού αγώνα. Στις περιπτώσεις δε, που υπάρχει μερική ή ολική απαλλαγή από το φόρο δημοσίων θεαμάτων, ακολουθείται η ίδια διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Α.Ν. 505/1937 «Περί Κώδικος της Φορολογίας των Δημοσίων Θεαμάτων», όταν πρόκειται για δημόσια θεάματα που οργανώνονται έκτακτα, επιτρέπεται ο οργανωτής του θεάματος με αίτησή του να καταβάλει το τέλος που αναλογεί βάσει της τιμής και του αριθμού των σφραγισθέντων εισιτηρίων επί παρακαταθήκη ή να παραδώσει στον Οικον. Έφορο (ήδη Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.) ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτο και ως προς την εισφορά 2,50% για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του τρόπου καταβολής της, με τον τρόπο καταβολής του φόρου δημοσίων θεαμάτων.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981, απαλλάχτηκαν οι αθλητικοί γενικά αγώνες από το φόρο δημοσίων θεαμάτων.

2. Η προαναφερόμενη απαλλαγή των ποδοσφαιρικών αγώνων από το φόρο δημοσίων θεαμάτων, καθώς και η κατάργηση των διατάξεων του φόρου δημοσίων θεαμάτων με την εφαρμογή του ΦΠΑ, δεν έχουν καταργήσει την προβλεπόμενη από την ανωτέρω απόφαση (271/88/69/12.4.1966), διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς 2,50% υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων της ΕΛ-ΑΣ, ούτε τη δυνατότητα καταβολής της εισφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω (παρ. 1). Δηλαδή η εισφορά πρέπει να προσδιορίζεται πριν από την τέλεση του ποδοσφαιρικού αγώνα και να εισπράττεται όπως περιγράφεται ανωτέρω (με παρακαταθήκη ή κατάθεση εγγυητικής επιστολής).

Σημειώνεται, ότι το κατά τα ανωτέρω εισπραττόμενο ποσό της εισφοράς, εξακολουθεί να αποδίδεται στο Επικουρικό Ταμείο Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.) και στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Α.Υ.Α.Π.).

3. Ύστερα από τα παραπάνω, η διαταγή μας Α. 12006/1055/ΠΟΛ. 181/4.10.1984, με την οποία αντιμετωπιζόταν διαφορετικά το προαναφερόμενο θέμα, παύει να ισχύει στο εξής.

                                                                                                                                       Με Εντολή Υπουργού

                                                                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                                              ΑΝΤ. ΖΗΤΡΙΔΗΣ

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο