Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2019 ]

751175/2019 Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ

(Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

ΑΘΗΝΑ, 20/06/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΑΣΦ/751175/20-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Ράννου
Τηλέφωνο : 210 5285685-2105233279
Fax : 210 5243372
Ε mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ»


ΣΧΕΤ : Η με αριθ.7791/245/Φ80321/2019 Κ.Υ.Α.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καθορίστηκε η διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι βάσει του άρθρου 51 του Ν4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/12-5-2016) εντάχθηκαν αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι Φ.Κ.Α. και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, θα λειτουργούν γραφεία ΑΜΚΑ, τα οποία θα πραγματοποιούν τη διαδικασία απογραφής παράλληλα με τα ΚΕΠ.

Ως εκ τούτου, τα γραφεία ΑΜΚΑ του φορέα μας, είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους, για θέματα που άπτονται της διαδικασίας απόδοσης, μεταβολής ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε πίνακα γραφείων ΑΜΚΑ στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα γραφεία ΑΜΚΑ όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν ορισθεί προκειμένου να αποδίδουν ΑΜΚΑ.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο