Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-1990 ]

ΠΟΛ.1008/10.1.1990 Κοινοποίηση της αριθμ. 322/25.4.1989 γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας.

(Κοινοποίηση της αριθμ. 322/25.4.1989 γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας. )

 ΠΟΛ. 1008/10.1.90  Δημόσια κτήματα

1057957/5087 π.ε./Α0010/ΠΟΛ. 1008/10.1.90

Κοινοποίηση της αριθμ. 322/25.4.1989 γνωμοδότησης της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου μας.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 322/25.4.1989 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.

Με τη γνωμοδότηση αυτή, γίνεται δεκτό ότι: α) η τυχόν μη αρτιότης του καταληφθέντος αυθαιρέτως τμήματος ή του όλου δημοσίου κτήματος δεν παρακωλύει την εφαρμογήν του άρθρου 35 παρ. 7 του ν. 1473/1984, αρκεί να συντρέχουν αι λοιπαί προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως αυτής β) η τυχόν εκποίηση θα γίνει μόνον προς όλους τους συνιδιοκτήτας της πολυορόφου οικοδομής και κατά το ποσοστόν συμμετοχής στην κυριότητα επί του οικοπέδου της σε έκαστον τούτων ανηκούσης οριζοντίου ιδιοκτησίας και γ) για την ανεύρεση της αξίας του εκποιηθησομένου δημοσίου κτήματος, ως τιμήματος, δεν θα υπολογισθεί η αξία των επ' αυτού ανεγερθέντων υπό των κατόχων κτισμάτων.

                                                                                                                                                         Με  Ε.Υ.

                                                                                                                                     Ο Πρ/νος της Δ/νσης

                                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΑΒΟΣ

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο